CTO Milan Bodlák: Jak se poučit z chyb a neustále se posouvat vpřed

November 26, 2021
November 25, 2021
|
Milan Bodlák
|
3
Minutes

Rok se s rokem sejde a koronavirus je tu stále s námi. Nebylo to náhodou minulý rok, kdy jsme zažívali takřka podobnou situaci jako dnes? Vypadá to, že jsme se z minulých chyb úplně nepoučili a náš přístup se příliš nezlepšil. Téma pandemie by ale bylo na jiný článek. Zmiňuji ho, protože v něm vidím jakýsi kontrast s tím, jak se snažíme pracovat u nás v Enehanu. V následujících odstavcích se logicky zaměřím hlavně na Delivery „bandu“ – tedy tým, který asi v 50 lidech, pracuje na komplexních dodávkách Salesforce projektů.

Project Lesson Learned

To, že se na projektu něco nepovede, se stává a stávat bude. Jsme přeci jenom lidé. Ale pokud se nechtěné věci opakují, je jasné, že je něco špatně. Jak se u nás opakování chyb předcházíme?  Když vezmu celý proces dodávky projektu od konce, tak na jeho závěru se vždy sejdou lidi, kteří se ho účastnili s lidmi, kteří měli možnost projekt v průběhu nepřímo ovlivnit nebo stáli u jeho zrodu.  Proběhne tzv.  „Project Lesson Learned“, kde si mezi sebou upřímně říkáme, co se povedlo, ale hlavně i to, co se nepovedlo a mohlo se udělat lépe. Například, že jsme měli zvolit jiný přístup k designu, že jsme ignorovali signály, které napovídaly, že projekt není v nejlepší kondici nebo že máme lépe komunikovat se zákazníkem potencionální dopady rozhodnutí, která se udály. Vždy je potřeba si říct a oddělit, zda se jednalo o systémovou chybu či individuální pochybení, protože první vede k úpravě metodik, doporučení nebo procesů a druhé směřuje ke zpětné vazbě klíčovým lidem.

Avšak individuální chyba vede k hlubšímu proškolování a lepší adopci již existujících materiálů.

Správně si asi říkáte, že analýza na konci projektu je super, ale už je pozdě. Stejně jako koronavirus, tak i projekt v nedobré kondici má určité příznaky. A je žádoucí mít něco, čím jsme schopni tyto příznaky identifikovat ještě v době, kdy je čas aplikovat správnou léčbu pro „uzdravení“ projektu. Jedním z nástrojů pro včasné zachycení „symptomů“ jsou pravidelné projektové statusy. Na nich vždy v obecné rovině zaznívá, jak projekt vypadá z pohledu časování, držení slíbeného dodávaného rozsahu, nákladové roviny a jak si stojí tým samotný. V rámci diskuse jsme schopni mnohé zachytit a nasměrovat správným směrem. Musíme si ovšem zachovat určitý nadhled, objektivnost a sebekritičnost lidí na projektu, kteří nám onen projektový stav podávají.

Project Review

Ne vždy je v lidských silách vidět něco, čeho jsme součástí, a proto se nám osvědčila další aktivita, které říkáme „Project Review“. O co jde? Vybraní seniorní lidé mimo projekt se po určitou dobu účastní běžného projektového dne, jsou na statusech, baví se s lidmi, projdou si projektový disk.  V žádném případě nechceme na někoho ukazovali prstem, že něco dělá špatně. Hlavním cílem je identifikovat již zmiňované nezdravé projektové příznaky, zachytit je včas a dát podněty k nápravě. „Project Review“ byl mělo proběhnou chvíli po tom, co projekt začal, protože právě na začátku jsme schopni většinu chyb zachytit. Délka této fáze je úměrná velikosti a komplexitě projektu.  

Přípravná fáze – dvakrát měř a jednou řež

Už před začátkem projektu se dá předejít velké řadě budoucích problémů. Mluvíme o době, kdy se podává nabídka a společně se zákazníkem teprve definujeme a nastavujeme detaily projektu. V této fázi se držíme přísloví – „dvakrát měř a jednou řež“ a snažíme se vypozorovat signály, které by mohly vést k problémovým momentům. Mohlo by jít například o nejednoznačné rozdělení povinností a odpovědnosti mezi dodavatelem (námi) a zákazníkem, nebo situace, kdy sám zákazník zatím přesně neví, co chce, nebo je interně nejednotný. To vše je potřeba brát na zřetel a definovat podle toho parametry a fungování projektu před jeho samotným výkopem.

Závěrem bych rád dodal, že špatně fungující projekt, nebo nenaplněná očekávání nejsou cílem ani jedné ze zainteresovaných stran. Čas strávený na projektu je efektivně a příjemně strávený ve chvíli, kdy se je vše transparentně „vykopnuté“ a jakékoliv problémy se řeší včas. A taková drobnost na závěr, na projektu by v určité rovině nemělo existovat rozdělení na zákazníka a dodavatele, protože bychom měli vnímat, že jsme jeden tým, který má společný cíl.

Hleďme tedy vpřed, buďme sebekritičtí, pokorní. Jenom tak se můžeme posunout.

Autorem článku je Milan Bodlák, který před 5 lety stál zrodu Enehano Solutions, kde začínal jako Senior Consultant, pokračoval jako Head of Delivery a nyní zastává pozici Chief Technology Officer (CTO).  Byl součástí většiny klíčových projektů ať v ČSOB Pojišťovně, Equa bank, Produktboardu nebo ČSOB bance.

 

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nejnovější článek