Dodávání projektů není sranda. Jak na to?

February 2, 2022
January 24, 2022
|
Tomáš Holý
|
1
Minutes

K  řízení projektu je potřeba znát jeho aktuální stav, který potřebuje vědět nejenom projektový manažer, ale i ostatní stakeholdeři včetně sponzorů a managementu. O tom, jak na dodávkách projektů „od A do Z“ pracujeme, se rozepsal CTO Milan Bodlák v článku Jak se poučit z chyb a neustále se posouvat vpřed . Pojďme se dnes podívat na stejné téma „dodávka komplexních projektů“, ale z pohledu Delivery Directora, konkrétně Tomáše Holého. Dočtete se jaké nástroje mu pomáhají velké projekty řídit, jaký potenciál vidí v průběžných reportech a jaké metodiky při tom využíváme.

Tomáš Holý

Reporting a jeho automatizace

Reporting je klíčová součást každého projektu. U nás probíhá projektový reporting na týdenních projektových statusech, kde projektový manažer prezentuje stav daného projektu. Projektový manažer vychází z různých datových zdrojů a také své vlastní znalosti. Takový report vyžaduje čas na přípravu, může obsahovat nepřesnosti a není dostupný ihned na vyžádání.

Proto nyní investujeme do plné automatizace reportingu, která nám umožní, aby byla data přesná a dostupná ihned (NRT).

Aktuálně analyzujeme rozšířené možnosti nástroje JIRA, který je naším primárním projektovým nástrojem právě s důrazem na reporting. V tomto roce plánujeme integrovat aplikaci JIRA se Salesforce tak, abychom vytěžili maximum dat pro reporting. Naší vizí je dále využít simulace získávaných dat, která by nám pomohla predikovat vývoj projektu. A to nejenom dle stávajícího trendu, ale s možností predikovat důsledky provedených změn, příp. korektivních akcí na daném projektu.

Projektová metodika

Aby byl projekt úspěšný, je potřeba ho řídit. A abychom ho mohli řídit, musíme mít nastavená pravidla a postupy, jak toho docílíme. V rámci naší interní metodiky využíváme agilní přístup kombinovaný s hybridním přístupem (kombinací vodopádového a agilního přístupu). Hybridní přístup využíváme zejména u dodávek typu FTFP (Fixed Time Fixed Price), kde je potřeba uchopit větší analytickou část jako celek, na základě, kterého je možné následně naplánovat implementaci, a tak garantovat čas a náklady celého projektu.

S našimi zákazníky se nám daří nastavovat si vzájemnou důvěru a transparentnost při plném využití flexibility, kterou agilní přístup přináší.

V takovém případě používáme klasický model T&M (Time & Material), kdy nám zákazník platí na základě reálného měsíčního nákladu. V obou případech je vždy nutné brát v úvahu specifika daného projektu a zákazníka, včetně jeho využívaném přístupu, kterému jsme schopni se maximálně přizpůsobit.

O autorovi:

Tomáš Holý, nastoupil do Enehana před dvěma lety jako Delivery Director. Je garantem projektové metodiky a zodpovídá za dodávky všech projektů, které Enehano dodává svým zákazníkům.

V Enehanu se zaměřujeme na business analýzy a dodávky komplexních transformačních projektů. Mezi naše klienty patří velké korporace jako jsou banky a pojišťovny (jako ČMSS, ČSOB Pojišťovna, Equa bank), tak i menší start-upy s velkým potenciálem růst.

Zajímá vás více ze zákulisí řízení našich projektů? Kontaktujte nás.

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nejnovější článek