Nejčastější překážky digitální transformace 1/3

February 20, 2023
February 15, 2023
|
Eduard Gers
|
3
Minutes

Dnes již téměř nikdo nepochybuje o tom, že využití nových technologií pomáhá firmám zlepšit mnoho věcí. Digitalizace se dotkla života každého z nás. Ale jak správně postupovat při komplexní změně? Kde začít? To jsou otázky, které si kladou ve většině společností, které se chtějí pustit do vod digitální transformace. S jakými nejčastějšími problémy se ve firmách setkáváme?  

V první části třídílné série se podíváme na první tři nejčastější překážky digitální transformace, mezi které patří absence digitálního lídra, podcenění strategie a strach ze selhání.

Chybějící vedoucí digitální nadšenec

V první řadě je třeba, aby iniciátorem myšlenky nasazení nových technologií bylo výkonné vedení společnosti. To by mělo mít jasnou vizi, kam chce společnost směřovat, jakým směrem se chce rozvíjet a čeho chce v budoucnu dosáhnout. Žádná společnost se nemůže úspěšně rozvíjet bez významné podpory vedení při zavádění nových technologií.

Je důležité poznamenat, že v této roli není důležité, zda má generální ředitel přehled o aktuálních technických možnostech. Cíle a vize by měly být stanoveny bez ohledu na to, jak jich lze dosáhnout. Důležitější jsou myšlenky a přístup shora dolů – od vize až po způsob, jakým ji lze realizovat.

Nedostatek strategie

Při plánování digitální transformace bychom měli v první řadě přemýšlet o tom, jaký je náš strategický cíl. Nedoporučuje se však volit například "zbavení se papírování". Skutečným strategickým cílem je například “zvýšení spokojenosti zákazníků”, “zvýšení počtu objednávek” nebo “zrychlení a zefektivnění procesů”.

Cíle a strategie digitální transformace by se měly řídit především potřebami našich zákazníků, protože bez nich by žádná firma nepřežila. Jak si udržet stávající zákazníky, jak přilákat nové a jak je udržet spokojené, by mělo být základem všech inovačních a transformačních aktivit ve firmě.

Když už mluvíme o digitalizaci papírové dokumentace – to je nejčastější příklad nevhodně stanoveného cíle digitální transformace. Cílem firmy by mělo být, aby papírová dokumentace buď vznikala v nezbytném množství nebo v ideálním případě nevznikala vůbec. Vše by mělo probíhat elektronicky a papír by se měl používat pouze v případě, že je to opravdu nutné (například kvůli legislativě).

Strach ze selhání

Je přirozené, že nás povzbuzuje úspěch v každé činnosti, kterou děláme, a naopak nás zklame, když se nám něco nepodaří. Při zavádění nových řešení by strach z neúspěchu neměl bránit našemu úsilí o změnu.

Je nesmírně důležité řídit se heslem "Buď uspějeme, nebo se poučíme". Tento přístup by měl být podporován zejména vedením společnosti, aby nedošlo k brzdění inovačního potenciálu ve společnosti. Lidé by se například neměli bát, že budou propuštěni v případě částečného selhání.

Při neúspěchu se obvykle dozvíme, že jsme vycházeli ze špatných předpokladů, neměli dostatečně definované požadavky, podcenili význam přípravy nebo se setkali s některým z výše uvedených problémů.

Přečtěte si druhou část článku o dalších třech nástrahách v digitální transformaci – proč je důležité mít vlastní digitální tým, proč nepodcenit přípravu, a proč je dobré získat rychlé výsledky.

Tématu selhání a využití chyb ke zlepšení se věnujeme v článku "Nehledejte bezchybné zaměstnance. Nikdo takový neexistuje”.

Autorem je Eduard Gers, Business Development Manager.

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nejnovější článek