Junior Salesforce Developer

Profil

  • Znalost platformy Salesforce a technologií Apex, Javascript/LWC, SOQL.
  • Znalost governor limitů, administrace, security.  
  • Dobrá znalost OOP a návrhových vzorů.
  • Zkušenosti s programováním mimo Salesforce, např. Java.
  • Zkušenosti s Gitem.
  • Obecná znalost ostatních běžně používaných technologií (síťové technologie a protokoly, webservices, Linux, apod.).
  • Dobrá znalost anglického jazyka.

Kompetence

  • Řešení komplexních požadavků včetně konfigurace a administrace Salesforce.
  • Programování převážně v technologiích Apex a LWC (ale i dalších, např. Java).
  • Spolupráce na analýze a návrhu řešení.