Objevte příběh, který se skrývá za vašimi daty. Tableau CRM (dříve Einstein Analytics) dá vašim uživatelům Salesforce CRM k dispozici akční přehledy a analýzy s možností využití umělé inteligence, které dramaticky zvýší jejich produktivitu a schopnost dělat správná rozhodnutí.

Zákazníci uvádějí 19 % nárůst produktivity po přechodu na Tableau CRM

75 % současných Tableau CRM zákazníků zaznamenalo po implementaci nárůst produktivity, a to jak u týmů, tak i samotných jednotlivců.

Zákazníci, kteří se rozhodli implementovat Tableau CRM ušetřili svému IT, obchodnímu oddělení či pracovníkům provozu v průměru 11 hodin měsíčně.

Hlavní výhody Tableau CRM

Snadné používání pro každého
Schopnost zpracovat obrovské množství dat
Obchodní analytické nástroje
Servisní analytické nástroje
Umělá inteligence a Einstein Discovery
Plně součástí Salesforce CRM

Související produkty

Co mi hrozí, pokud Tableau CRM neimplementuji?

Roztříštěnost dat po celé organizaci

Mnoho společností má svá data uchována napříč celou organizací – od tabulek, PowerPointů, reportů po separované databáze, kam se běžný uživatel snadno nedostane. Tableau CRM vám pomůže data konsolidovat na jedno místo, kde jsou pro uživatele dostupné a připravené k  analýze.

Nespokojenost zaměstnanců

Zaměstnanci oddělení, která nemají přístup k jejich vlastním datům, aniž by museli kontaktovat IT oddělení či specializované analytiky, mohou být frustrovaní z důvodu neefektivity systému a nedostatku včasných a přesných informací pro jejich úspěšné řízení.

Rozhodování na základě zastaralých informací

Pro poskytování vašich  služeb co možná nejlépe je potřeba začít s hlubším pochopením potřeb a problémů vašich zákazníků. Toho však nelze dosáhnout, jsou-li tato data získávána ve formě průzkumů jednou za rok nebo na fokusních skupinách  na čtvrtletní bázi.

Nejčastější otázky?

Jaký je rozdíl mezi Tableau CRM a Tableau?
Jaký je rozdíl mezi Tableau CRM a reporty či dashboardy vytvořené v Sales Cloud a Service Cloud?
Jak náročné je úvodní nastavení Tableau CRM?