Ředitelé úspěšných firem o změnách v době pokoronové

June 16, 2020
June 16, 2020
|
Aleš Hanzlík
|
5
Minutes

Jaké kroky učinili ředitelé velkých firem, aby minimalizovali dopady současné krize? Co se z toho naučili?

Pro odpověď na tuto otázku jsme si zašli k úspěšným ředitelům velkých firem, kteří nám poskytli náhled, jaká opatření zavedli a do příležitostí, které se jim naskytly. Zároveň nahlédneme na následující kroky k ustálení a opětovnému „zotavení“. Pro širší přehled jsme vybrali zástupce firem, které pokrývají různé segmenty a odvětví.

Bližší informace se dozvíte na panelové diskuzi ředitelů úspěšných firem v době koronavirové najdete zde.

REGISTRUJTE SE TĚĎ

ČSOB pojišťovna - Přechod na plně digitální servis umožnil neustálou péči o klienty

ČSOB se aktivně účastní všech pracovních skupin na úrovni státu, které tuto pomoc připravují. „Pomáháme nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti. Část našich callcenter jsme vyčlenili pro potřeby tísňové linky,“ říká Jan Sadil pro rozhovor ČSOB. Byli připraveni na přijetí dalších opatření dle vývoje situace a současně skupina ČSOB finančně podpořila Fond podpory seniorům Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Sdružení Neratov, Fokus Vysočina, Českou asociaci paraplegiků, TEXman a Domov Sue ryder.

Loono – Edukace Českého trhu a webináře pro veřejnost

Pro společnost, která se zabývá semináři a vzděláváním je zákaz shromažďování noční můra. A naneštěstí pro Loono to znamenalo silný propad a v podstatě okamžitý propad o 20%. Musela nastat okamžitá “revoluce” a přejít na plně online formu vzdělávání, a to vše v řádu dní, aby pokračoval mise ve smyslu edukace a určité informovanosti o samotném viru, který toto vše způsobuje.  

Díky Salesforce se tak mohl rozjet velký “data mining”, který v těchto dnech byl nejvíce podstatný k zajištění plynulého chodu a zachování funkčnosti, tím se vysoce zvýšila efektivita a potenciál pro rychlejší reakci na celou situaci. Webináře již nebyly nic neobvyklého a jejich intenzita se zvýšila na 3 týdně a byla založena podstránka s informacemi pro těhotné ženy a generálními informacemi ohledně roušek. Nyní je nejdůležitější udělat maximum proti dalšímu poklesu a udržet nastavenou laťku, až příští rok přijde období zhodnocení dopadů celé krize.  

Kiwi.com - Vidíme to jako příležitost a možnost pro růst

Firma Kiwi.com pocítila dopadl velice razantně, a to hlavně z důvodu, že působí v oblasti cestovního ruchu a prodeji letenek. Snížená poptávka letenek způsobila citelnou ztrátu a některé země byly určitou dobu takřka na 0 co se týče prodejnosti, letenky kupovali jen ti, kteří potřebovali nezbytně vycestovat. Jako téměř každá společnost i zde se pracovalo „na dálku“ a přijala zásadní opatření ovlivňující chod firmy.

Avšak i přes tato opatření se již připravuje na dobu “postkoronovou” a snaží se flexibilně přizpůsobovat ke změnám na trhu. “Vnímáme to, jako možnost pro růst.” v tomto duchu vnímá situaci David Pavlík, CIO. Lidé po rozvolnění budou vyhledávat nové koncepty cestování a je potřeba to brát, jako příležitost.

DPD - Nyní to není jen o úspoře nákladů, ale i o flexibilitě

Od vyhlášení restrikcí přijalo DPD, stejně jako další přepravci velice striktní opatření v návaznosti na doručovaní a přepravu. Zde bohužel nestačil home office, jelikož se z velké části jedná o „face to face“ službu, musela se dodržovat velice přísná opatření pro doručování zásilek. Zaměstnanci byli vybaveni ochrannými a hygienickými pomůckami pro minimalizaci potenciálního přenosu a následné zachování chodu dopravce pro doručení zásilek. I přes tyto kroky bylo pečlivě zvažováno každé doručení a jeho podmínky. Navzdory těmto velkým změnám způsobeným nouzovým stavem se DPD rozhodlo pomoci lidem v „první linii“ ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví formou rozvoru obličejových štítů pro zdravotníky.  

V současné chvíli je více než kdy jindy důležité, abychom jako společnost drželi spolu a vzájemně si pomáhali. Je nám proto velkou ctí, že můžeme být partnery této iniciativy a podpořit lékaře a zdravotnický personál, jež mimořádně obětavě a tvrdě pracují,” uvádí Miloš Malaník, generální ředitel a jednatel Direct Parcel Distribution.

Zonky - Zvýšení rizikovosti klienta a příprava na druhou vlnu

Ani finanční instituce se nevyhnuly drtivému dopadu této krize a jako poskytovatel úvěrů pocítili hlavně tlak z mnoha stran kvůli každodennímu vývoji situace a s tím spojená nová nařízení ohledně bankovních produktů, ale také vyhodnocování rizikovosti klienta. Přistoupilo se k odkladům splátek či snižování úroků, a i přes zvýšenou poptávku se zachovala ochrana klienta a muselo se přihlížet na vzrůstající rizikový faktor.  

Naštěstí díky kombinaci faktu, že se jedná o online platformu a také díky pomoci Salesforce, byl přechod na vzdálenou spolupráci daleko jednodušší a dopad byl tak minimální, rychlá segmentace lidí díky automatizaci pomohla Zonky řídit očekávání svých klientů v souladu se stále se měnícími nařízeními. I přes stálé obavy a opatrnost lidí se již atmosféra pozvolně zlepšuje, ale není radno to podceňovat, a proto se počítá i se scénářem “druhé vlny” a využívá se čas na lepší etablování Zonky na trhu.  

 

REGISTRUJTE SE TĚĎ

Těšíme se na Vás na panelové diskuzi 23.6.2020 v 10:00.

Nejnovější článek


Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.