Ředitelé úspěšných firem o změnách v době pokoronové

June 16, 2020
June 16, 2020
|
Aleš Hanzlík
|
5
Minutes

Jaké kroky učinili ředitelé velkých firem, aby minimalizovali dopady současné krize? Co se z toho naučili?

Pro odpověď na tuto otázku jsme si zašli k úspěšným ředitelům velkých firem, kteří nám poskytli náhled, jaká opatření zavedli a do příležitostí, které se jim naskytly. Zároveň nahlédneme na následující kroky k ustálení a opětovnému „zotavení“. Pro širší přehled jsme vybrali zástupce firem, které pokrývají různé segmenty a odvětví.

ČSOB pojišťovna - Přechod na plně digitální servis umožnil neustálou péči o klienty

ČSOB se aktivně účastní všech pracovních skupin na úrovni státu, které tuto pomoc připravují. „Pomáháme nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti. Část našich callcenter jsme vyčlenili pro potřeby tísňové linky,“ říká Jan Sadil pro rozhovor ČSOB. Byli připraveni na přijetí dalších opatření dle vývoje situace a současně skupina ČSOB finančně podpořila Fond podpory seniorům Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Sdružení Neratov, Fokus Vysočina, Českou asociaci paraplegiků, TEXman a Domov Sue ryder.

Loono – Edukace Českého trhu a webináře pro veřejnost

Pro společnost, která se zabývá semináři a vzděláváním je zákaz shromažďování noční můra. A naneštěstí pro Loono to znamenalo silný propad a v podstatě okamžitý propad o 20 %. Musela nastat okamžitá “revoluce” a bylo potřeba přejít na plně online formu vzdělávání, a to vše v řádu dní, aby pokračovala mise ve smyslu edukace a určité informovanosti o samotném viru, který toto vše způsobuje.  

Díky Salesforce se tak mohl rozjet velký “data mining”, který v těchto dnech byl nejvíce podstatný k zajištění plynulého chodu a zachování funkčnosti. Tím se vysoce zvýšila efektivita a potenciál pro rychlejší reakci na celou situaci. Webináře již nebyly nic neobvyklého a jejich intenzita se zvýšila na 3 týdně. Také byla založena podstránka s informacemi pro těhotné ženy a všeobecnými informacemi ohledně roušek. Nyní je nejdůležitější udělat maximum proti dalšímu poklesu a udržet nastavenou laťku, až příští rok přijde období zhodnocení dopadů celé krize.  

Kiwi.com - Vidíme to jako příležitost a možnost pro růst

Firma Kiwi.com pocítila dopadl velice razantně, a to hlavně z důvodu, že působí v oblasti cestovního ruchu a prodeji letenek. Snížená poptávka letenek způsobila citelnou ztrátu a některé země byly určitou dobu takřka na "nule" co se týče prodejnosti. Letenky kupovali jen ti, kteří potřebovali nezbytně vycestovat. Jako téměř každá společnost i zde se pracovalo „na dálku“ a byla přijata zásadní opatření ovlivňující chod firmy.

Avšak i přes tato opatření se již začali připravovat na dobu “pokoronovou” a snaží se flexibilně přizpůsobovat změnám na trhu. “Vnímáme to jako možnost pro růst.” V tomto duchu vnímá situaci David Pavlík, CIO. Lidé po rozvolnění budou vyhledávat nové koncepty cestování a je potřeba to brát jako příležitost.

DPD - Nyní to není jen o úspoře nákladů, ale i o flexibilitě

Od vyhlášení restrikcí přijalo DPD, stejně jako další přepravci, velice striktní opatření v návaznosti na doručovaní a přepravu. Zde bohužel nestačil home office, protože se z velké části jedná o „face to face“ službu. Musela se proto dodržovat velice přísná opatření pro doručování zásilek. Zaměstnanci byli vybaveni ochrannými a hygienickými pomůckami pro minimalizaci potenciálního přenosu a následné zachování chodu dopravce pro doručení zásilek. I přes tyto kroky bylo pečlivě zvažováno každé doručení a jeho podmínky. Navzdory těmto velkým změnám, způsobených nouzovým stavem, se DPD rozhodlo pomoci lidem v „první linii“ a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví rozváželi obličejové štíty pro zdravotníky.  

V současné chvíli je více než kdy jindy důležité, abychom jako společnost drželi spolu a vzájemně si pomáhali. Je nám proto velkou ctí, že můžeme být partnery této iniciativy a podpořit lékaře a zdravotnický personál, jež mimořádně obětavě a tvrdě pracují,” uvádí Miloš Malaník, generální ředitel a jednatel Direct Parcel Distribution.

Zonky - Zvýšení rizikovosti klienta a příprava na druhou vlnu

Ani finanční instituce se nevyhnuly drtivému dopadu této krize. Jako poskytovatele úvěrů pocítily hlavně tlak z mnoha stran kvůli každodennímu vývoji situace a s tím spojenými novými nařízeními ohledně bankovních produktů, ale také vyhodnocování rizikovosti klienta. Přistoupilo se k odkladům splátek či snižování úroků a i přes zvýšenou poptávku se zachovala ochrana klienta. Také se muselo přihlížet na vzrůstající rizikový faktor.  

Naštěstí díky kombinaci faktu, že se jedná o online platformu a také díky pomoci Salesforce, byl přechod na vzdálenou spolupráci daleko jednodušší. Dopad byl tak minimální a rychlá segmentace lidí, díky automatizaci, pomohla Zonky řídit očekávání svých klientů v souladu se stále se měnícími nařízeními. I přes stálé obavy a opatrnost lidí se již atmosféra pozvolně zlepšuje, ale není radno to podceňovat, a proto se počítá i se scénářem “druhé vlny” a využívá se čas na lepší etablování Zonky na trhu.  

 

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nejnovější článek