Manufacturing Cloud
Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud

Propojte výrobu, prodej a plánování napříč svým ekosystémem. Udržte své podnikání na správné cestě. 

Důvody, proč nasadit Manufacturing Cloud, hovoří jasně

Buďte mezi 36 % společnostmi připravenými na budoucnost

Připravte se na budoucnost a reagujte na změny 3x rychleji

81 % společností cítí potřebu zpřesnění plánování. Buďte napřed

Benefity, které vám Manufacturing Cloud přinese

Řiďte obchod moderně

Mějte objednávky v jednom systému díky propojení prodeje a provozu. 

Mějte 360stupňový pohled na zákazníka

Spolupracujte napříč týmy, partnery, distributory a zákazníky. Komunikace je pro výrobce zásadní. 

Přehled a správa zásob

Mějte výrobu pod kontrolou. Vyrábějte přiměřené množství dle aktuálních poptávek.  

Spravujte leady a zlepšete konverzní poměr

Sledujte potenciální zákazníky v průběhu prodejního procesu v automatizovaném systému. 

Predikujte vývoj prodeje

Využijte všechna data k identifikaci trendů a tvořte přesné predikce.  

Využijte digitální contract management

Provádějte veškeré potřebné změny stávajících kontraktů pomocí digitálního procesu správy smluv.  

Snižte náklady

Agilní a škálovatelná platforma umožňuje snížit celkové náklady, protože se vyhnete více platformám a dodavatelům. 

Jak s námi probíhá spolupráce?

Manufacturing Cloud nejčastěji implementujeme v oborech

Na co se nás často ptáte?

Platformu Salesforce Manufacturing Cloud ve výrobě využijete k propojení výrobců, partnerů a zákazníků v celém dodavatelském řetězci. Zlepšíte tak spokojenost zákazníků a zvýšíte provozní efektivitu. 

Digitální transformace dodavatelského řetězce je modernizace stávajícího výrobního dodavatelského řetězce. Používání CRM je součástí digitalizace dodavatelského řetězce, protože pomáhá sjednotit všechny informace na jednom místě. 

Agilní systém se zaměřuje na to, aby svým zákazníkům nabídl rychlou reakci. Propojený cloudový CRM systém Salesforce  pomáhá výrobcům pracovat agilně, protože dokáže všechny informovat na každém kroku procesu.

Manufacturing Cloud je řešení, které je svým datovým modelem připraveno na procesy výrobní společnosti s přímou návazností na agendu ERP řešení. To umožnuje rychlejší implementaci a zajišťuje připravenost na snadnější integraci na ERP systém. 

Konzultace s obchodníkem

Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?

Spojujeme IT a Business pomocí Salesforce produktů