Náš přístup
Náš přístup

Kroky, které doručí úspěch a zajistí optimalizaci vašich procesů

Začneme úvodní konzultací

„Osobně či online si řekneme, co je pro vás důležité a společně definujeme, jaké jsou vaše požadavky a cíle.“

Než vykročíme na společnou cestu směřující k hledání příležitostí pro vaši firmu, potřebujeme se vzájemně co nejlépe poznat v rámci úvodní konzultace. Naším cílem je totiž vytvářet partnerství pro digitální transformaci a strategický rozvoj.

Nejprve musíme identifikovat příležitosti korespondující se současnými technologickými trendy. Jen tak dosáhneme realistické představy o vašem řešení. Využijte naše dlouholeté zkušenosti umožňující cílený rozvoj systémů a aplikací.

Podíváme se zblízka na váš business

„Identifikujeme prostor pro zefektivnění vašich procesů, seznámíme se s datovými toky a vyhodnotíme proveditelnost záměru.“

Abychom dopředu věděli, jaké výhody, nevýhody, rizika a nové možnosti vám digitální transformace přinese, zpracujeme vám předimplementační analýzu nebo-li Blueprint . Tím prověříme proveditelnost a rozsah implementace Salesforce platformy ve vaší společnosti.

Navrhneme řešení a implementační plán

„Nastal čas na návrh vhodného řešení a sestavení implementačního plánu. Samozřejmě vás s ním podrobně seznámíme.“

Provedeme analýzu záměru a vytvoříme návrh s postupem řešení. Myslíme i na projektový plán. Často se nás ptáte, zda budoucí design řešení podporuje skutečné chování a očekávání uživatelů. Můžete se spolehnout, že při návrhu řešení zohledňujeme jak aktuální nároky společnosti a trhu, tak i byznysové a uživatelské požadavky.

Projekt se stává realitou

„Na základě analýzy, odsouhlaseného designu a postupu nasazujeme jednotlivé části a realizujeme dílo.“

Dle dohodnuté metodiky a postupu se pustíme do díla. Všechno pečlivě naplánujeme, připravíme, implementujeme a otestujeme. Celou realizaci má na starosti přidělený projektový manažer, který se postará o to, aby vše šlapalo jako švýcarské hodinky.

Postaráme se o řádné zaškolení a onboarding

„Realizací to nekončí. Vás i vaše kolegy odborně proškolíme a připravíme tak, abyste mohli systém ihned používat.“

Implementace je polovina úspěchu. Ta druhá polovina už záleží na lidech, v tomto případě koncových uživatelích. Aby byla adopce řešení ve vaší firmě úspěšná, zajistíme kromě důkladného školení od našich expertů také postimplementační dohled a zesílenou podporu.

Spolehněte se na podporu a rozvoj

„Poskytujeme průběžnou podporu systému i uživatelů tak, abyste mohli platformu efektivně využívat.“

Využijte servis na míru. Buď si stanovíte počet mandays pro krytí všech vašich potřeb, nebo můžete zvolit SLA smlouvu s vymezenou garancí a rozsahem podpory. Odborný garant implementace vás provede dalšími rozvojovými kroky a pomůže vám zajistit trvalou udržitelnost systému.