Energy & Utilities Cloud
Energy & Utilities Cloud

Energy & Utilities Cloud

Zefektivněte operativu, snižte náklady a využijte příležitosti k růstu pomocí kombinace „Data + AI + CRM + Trust“. Zapojte svoje zákazníky moderními kanály

Důvody proč nasadit Energy & Utilities Cloud hovoří jasně

Zvyšte rychlost zavedení nových nabídek a služeb o 80 %

Navyšte počet vyřešených případů při prvním kontaktu o 50 %

Zkraťte dobu vyřizování požadavků o 17 %

Benefity, které vám Energy & Utilities Cloud přinese

Spolehněte se na lídra trhu

Energy & Utilities Cloud je společnostmi Gartner a IDC označován jako leader tohoto segmentu.

Připravte se na agilní implementaci

Z pohledu nových služeb, produktů a propozic je systém připraven na agilní implementaci. Snižte i vy čas na implementaci nových obchodních požadavků. 

Využijte procesní knihovnu

Předpřipravené procesy odpovídají běžným standardům odvětví. Procesy tak nemusíte stavět od samotného začátku, ale stačí pouze ladit ty předpřipravené. 

Vsaďte na AI a analytické nástroje

Využijte zabudovanou umělou inteligenci a různé analytické nástroje, díky nimž přímo ovlivníte nejdůležitější business KPIs.

Snižte Time to Market

Nad běžné funkcionality Sales a Service Cloudů přináší E&U Cloud industry specifické požadavky. Využijte produktový katalog a CPQ modul a snižte Time to Market při implementaci nových produktů a propozic. 

Mějte přehled v objednávkách

Dekompozici jednodušších B2C i velmi složitých B2B objednávek zvládnete díky Order managementu. Vyřešte objednávky rychleji a snižte jejich chybovost. Sledujte průběh vyřizování objednávek v grafickém přehledu probíhajících procesů. 

Vsaďte na datový model

Využijte připravený Datový model odpovídající potřebám vašeho odvětví. Nemusíte tak v systému vyvíjet Custom objekty. 

Inovace je druhé jméno

Díky pravidelným aktualizacím systému nebudete pozadu. Upgrade systému probíhá 3x ročně a zajišťuje implementaci nových funkcionalit.

Zapomeňte na kódování

Využijte No Code a Low Code funkcionality pro doplnění požadovaných funkcionalit. 

Jak s námi probíhá spolupráce?

Energy & Utilities Cloud nejčastěji implementujeme v oborech

Na co se nás často ptáte?

E&U Cloud vám pomůže snížit Time to Market při přípravě nových produktů a propozic. Implementací jej snížíte z měsíců na týdny. Při úpravě existujících produktů a propozic dokonce na dny. Výrazně lépe tak můžete reagovat na situaci na trhu.

Rozhodně ano. Datový model využijete na jednodušší B2C zákazníky i velmi složité B2B klienty, a to včetně řešení pro holdingové společnosti. Mnoho dílčích funkcionalit je shodných pro oba segmenty a nepotřebujete tak budovat dvojí funkcionalitu.

Ano, E&U Cloud je vybudován jako nadstavba Sales a Service Cloudů a obsahuje všechny jejich dostupné funkcionality. Jeho součástí je tedy jednotné řešení multikanálové komunikace jako jsou hovory, SMS, mail, chat, web, WhatsApp, Facebook atd.

Zatím není, ale je k dispozici mnoho Salesforce referencí. Na případné implementaci v ČR doporučujeme úzce spolupracovat se Salesforce experty.

Ne, cena licencí se při upgradu nemění a zůstává dle dohodnuté smlouvy se společností Salesforce.

  Konzultace s obchodníkem

  Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

  Milan Podivín

  Key Account Manager

  Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?

  Spojujeme IT a Business pomocí Salesforce produktů