Communication Cloud
Communication Cloud

Communication Cloud

Zvyšte zákaznickou spokojenost a zajistěte klientům personalizovaný servis napříč všemi kanály z kteréhokoliv zařízení. 

Důvody, proč nasadit Communication Cloud, hovoří jasně

Nabídku připravíte
o 54 % rychleji

Čas vyřízení objednávky snížíte až o 70 %

Ušetříte 30 až 80 % času při realizaci nových produktů a funkcionalit

Benefity, které vám Communication Cloud přinese

Zrychlete implementaci nových služeb

Díky Enterprise Product Catalog a jeho jednoduchým nastavením snadněji rozvíjíte stávající nabídky.  

Tvořte nabídky v CPQ – Configure, Price, Quote

Umožněte všem ochodním kanálům připravovat personifikované nabídky pro B2B zákazníky. Využitím automatické kontroly Eligibility a Compatibility nabízených produktů a jejich parametrů snižte chybovost.

Využijte nativní B2C a B2B Order Management

Sledujte průběh Order Fulfillment v reálném čase a zároveň snižte počet nedončených objednávek. Využijte jednoduchost nastavení Order Managementu pro snížení Time-to-Market potřebný pro přípravu nových produktů a propozic

Digitalizujte procesy

Digitalizujte vaše procesy s využítím přednastavených a jednuduše upravitelných procesů. Business Rules Engine využijte pro nastavení pravidel. S využitím připravených šablon digitalizujte vaše dokumenty.

Omnichannel služby Telco zákazníkům

Využijte moduly pro obchodníky a zákaznickou podporu. Automatizujte složité B2B transakce předkonfigurovanými modely, procesy a templaty. Unifikujte procesy všech kontaktních kanálů a na nich zajistěte shodný zákaznický zážitek.  

Jak s námi probíhá spolupráce?

Správně nastavené procesy jsou alfou a omegou dalšího růstu

Na co se nás často ptáte?

Communication Cloud je rozšířením Sales a Service Cloudů. Obsahuje tedy všechny funkcionality zmíněných cloudů a k tomu přináší tři základní doplňky: produktový katalog, CPQ funkcionality (configure, price, quote) a zajištění kompletního procesu řízení objednávek (Order mangement).

Největším benefitem je flexibilita a z ní vyplývající Time to Market pro nasazení nových produktů a propozic.

Implementaci je možné rozdělit do dílčích částí definovaných dle potřeb a situace zákazníka. Jednou z možností rozložení implementace do více releasů je rozdělení zákaznické báze dle klientem využívané segmentace (např. B2C a B2B segmenty).

Jen velmi omezeně. Z Communication Cloudu lze posílat základní komunikaci ve velmi omezené míře. Doporučujeme pro marketingovou komunikaci implementovat Salesforce Marketing Cloud, který má na Communication Cloud připravenou integraci. 

Data zákazníků zůstávají na území EU, nejčastěji se používá datové centrum ve Frankfurtu.

  Konzultace s obchodníkem

  Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

  Milan Podivín

  Key Account Manager

  Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?

  Spojujeme IT a Business pomocí Salesforce produktů