Finance
Finance

Finance

Finanční služby jsou postaveny na vztazích s klienty, a proto firmy potřebují řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Sjednoťte své týmy pomocí Salesforce Customer 360. 

Proč nás klienti nejčastěji kontaktují?

Chtějí pomoci při přechodu na moderní cloudovou platformu a produkty Salesforce.

Dochází u nich k big bang či postupné adopci. Chtějí propojit sales, service a marketing na jednom místě. 

Salesforce implementují na základě rozhodnutí mateřské společnosti a chtějí tuzemského partnera, který zná zdejší poměry a zajistí hladkou adopci Salesforce.

Pouze 33 % klientů věří, že jim banky poskytují nejvýhodnější produkty

Pouze 10 % CEO finančních institucí považuje svoji společnost za inovativního leadera

73 % mileniálů by raději bankovní služby od společností Google, Apple nebo Amazon

Benefity, které digitální transformace ve financích přináší

Snížíte Time to market

Vhodně zvolená kombinace technologií a správně postavené procesy vám umožňují rychlé dodání dílčích změn ke koncovému zákazníkovi. 

Zefektivníte procesy

Zlepšete procesy díky revizi. Ušetřete čas, lidské vstupy, snižte chybovost a zvyšte kapacitu pomocí technologií. 

Zmenšíte Total Cost of Ownership

Pokud je digitální transformace a implementace nových systémů provedena správně, snížíte ve střednědobém horizontu celkové náklady, které plynou ze starších nebo nevyhovujících systémů.  

Navýšíte zákaznickou spokojenost

Snižte chybovost a identifikujte třecí plochy včas. Díky personalizaci a individuálním interakcím zákazník cítí, že dostává kvalitní službu.   

Nezaostanete za konkurencí

Nebuďte pozadu. Digitalizace je největší současný trend. Kdo chvíli stál, stojí opodál.

Děláte rozhodnutí založená na datech

Opravdu digitalizovaný proces je měřitelný a vy tak můžete dělat kvalifikovaná data driven rozhodnutí, která lze dále vylepšovat.  

Zvýšíte výnosy

Využijte potenciál, zvyšte konverze leadů a tím i objemy prodejů. 

Omezte odchodovost zákazníků

Díky dobré péči o zákazníky, včasné identifikaci problémů a jejich proaktivním řešením zvýšíte spokojenost a snížíte odchodovost.

Zlepšíte zákaznickou péči

Zlepšovat zákaznickou péči stojí méně než ji napravovat. Spokojený zákazník vás dále doporučí a třeba i veřejně pozitivně ohodnotí. 

Co by Vás mohlo zajímat?

Nejintenzivněji se nyní dere na světlo praktická aplikace AI – ať už prediktivní, tak generativní. Budoucnost spatřujeme hlavně v asistivní AI (co-pilot), kdy stroj spolupracuje s člověkem, dělá mu asistenta a komunikuje s ním lidsky přirozenou formou. To obrovsky zvyšuje efektivitu a snižuje chybovost. Můžete se tak soustředit na činnosti s větší přidanou hodnotou.  

Nejen u nás ve firmě, ale i u našich zákazníků již delší dobu sledujeme, jak se spolu s digitální transformací firmy adaptují na nové způsoby řízení. I řada velkých organizací změnila svou organizační strukturu a způsob řízení – používají agilní metody a některé kompetence se přesouvají od managementu na podřízené.

Hodně pozic nemusí nutně docházet do kanceláře na denní bázi, k čemuž přispěla pandemie COVID-19. Došlo tak k posunu do hybridního režimu. Rovněž pozice pracující s koncovými zákazníky nejsou nutně vázány na pobočky a obchodní místa.

Jak s námi probíhá spolupráce?

V oboru financí nejčastěji implementujeme tyto produkty

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Financial Services Cloud

Experience Cloud

Enehano Collections

Tableau

Poznejte náš specializovaný tým

Konzultace s obchodníkem

Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

Michaela Vavřinová

Key Account Manager

Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?