Telekomunikace
Telekomunikace

Telekomunikace

Digitalizujte a automatizujte procesy, a to včetně self-care zákaznických portálů. Využijte moderní kanály pro personalizovanou komunikaci se zákazníky.

Proč nás klienti nejčastěji kontaktují?

To řešíme pomocí standardizovaného Industry specific produktového katalogu a CPQ modulu, tedy configure, price, quote. 

Společně s implementací Salesforce Communication Cloudu přípravíme také implementaci Salesforce Marketing Cloudu.

Zde klientům poslouží řízení omnichannel komunikace přímo v Salesforce a připravené konektory na mnoho typů ústředen jako jsou Genesys, Amazon, Vonage či Cisco.

Urychlíte implementaci nových business požadavků o 30 až 80 %

Čas od vytvoření nabídky po kompletaci objednávky snížíte o 54 %

Čas potřebný na zpracování objednávky snížíte o 70%

Benefity, které digitální transformace v telekomunikacích přináší

Snížíte Time to Market

Datový model je obohacený o objekty typické pro Telco prostředí. 
Vše pro podporu Sales, Service a Marketing procesů už máte připraveno. 

Využijte AI a Analytické nástroje

Vsaďte na prediktivní modelování a personifikované nabídky. Navýšíte tím hodnotu zákazníka, vzroste spokojenost a zvýší se retence. 

Zmenšete náklady na implementaci a rozvoj

To zaručuje využití standardizovaného řešení a možnost dalšího rozvoje. Očekávejte pravidelné upgrady CRM o nové funkcionality bez navýšení nákladů na licence.

Řiďte objednávky

Automatizujte procesy od vytvoření nabídky až po kompletní zpracování objednávky.

Propojte CRM a marketing

Řiďte marketingovou komunikaci formou personifikovaných Custumer Journey s využitím real time dat i objektů ze CRM. 

Spravujte Omnichannel komunikaci

Využijte komplexní řešení pro agenty kontaktních center, jejich supervizory a Teamleadery přímo v Communication Cloudu.

Vsaďte na Experience Cloud

Implementace Portálu pro zákazníky i partnery bez vynakládání prostředků na integraci. Využijte objekty Communication Cloudu bez nutnosti jejich reimplementace. 

Minimalizujte náklady na integrace

Využijte Mulesoft Direct pro integraci Communication Cloudu do vašeho prostředí.

Digitalizujte interní komunikaci

Komunikujte interně přímo v prostředí Salesforce Communication Cloudu pomocí vestavěného Chat řešení. Nebo využijte řešení Slack. V obou případech můžete do komunikace vložit prolink na diskutované CRM objekty.

Veďte servisní pracovníky

Implementace Field Service Cloudu umožňuje řízení jednotlivých servisních týmů, a to přímo v reálném čase. Pracovníci v terénu mohou k Field Service Cloudu přistupovat z tabletů nebo mobilních aplikací.

Co by Vás mohlo zajímat?

Salesforce Communication Cloud má telco specifický datový model, připravenou knihovnu procesů (včetně Contract lifecycle management), produktový katalog, CPQ a Order management moduly.

Salesforce ekosystém disponuje širokou škálou cloud nástrojů. Z těch nejdůležitějších jsou to Marketing Cloud, Field Service, Service Voice Cloud, Experience Cloud a integrační platforma Mulesoft.

V Enehanu jsme se podíleli na implementacích komplexních Salesforce řešení v T-Mobile a T-Systems v České republice.

Před každým větším infrastrukturním projektem vám doporučujeme nejdříve připravit Business Blueprint. S tím vám pomůže tým telco specialistů s dlouhodobou zkušeností v tomto oboru.

Salesforce řešení je kompletně připravené pro pre-paid zákazníky, pro zákazníky s B2C smlouvou i pro B2B zákazníky včetně velkých korporací a holdingů.

Jak s námi probíhá spolupráce?

Správně nastavené procesy jsou alfou a omegou dalšího růstu

V oboru telekomunikací nejčastěji implementujeme tyto produkty

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Experience Cloud

Energy & Utilities Cloud

Field Service

Communication Cloud

Tableau

Poznejte náš specializovaný tým

Konzultace s obchodníkem

Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

Milan Podivín

Key Account Manager

Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?