T-Mobile

„S kampaní Omnichannel spravujeme lepší vztahy s klienty a přesnější obsah nabídek.“

Picture of František Trachta

František Trachta

VEDOUCÍ OBCHODNÍ INTELIGENCE & BIGDATA

Dodávka integrované marketingové databáze pro T-Mobile

V projektu pro T-Mobile, spolupracujícím s Telekom Deutschland GmbH od roku 2018, byl kladen důraz na modernizaci a integraci systémů. Enehano spolupracovalo na vytvoření integrované marketingové databáze, která umožňuje efektivní plánování, správu a monitorování marketingových kampaní přes různé komunikační kanály.

Projekt čelil výzvám v oblasti vývoje, využívaje moderní technologie od renomovaných dodavatelů, jako jsou Oracle a SAS. Implementace zahrnovala integrace do existujících zdrojů dat a komunikačních kanálů s důrazem na moderní Java frameworky.

Rozsáhlý projekt byl strukturován do tří pilířů, včetně modulu kvality dat pro Oracle a řešení pro zpracování událostí a kampaní s technologií SAS.

Celkově projekt přinesl významný benefit v podobě modernizace, efektivity ve správě marketingových aktivit a zajištění čistoty dat, přispívaje k celkovému posílení pozice T-Mobile na trhu.

Za 2 měsíce Sales Cloud spuštěn jako MVP

Zvýšená míra konverze

5+ Integrací

„S kampaní Omnichannel spravujeme lepší vztahy s klienty a přesnější obsah nabídek.“

Picture of František Trachta

František Trachta

VEDOUCÍ OBCHODNÍ INTELIGENCE & BIGDATA

Největší přínosy digitální transformace

Efektivní správa kampaní s integrovanou marketingovou databází

Projekt umožnil efektivní plánování, správu a vyhodnocování marketingových kampaní přes různé komunikační kanály, zvyšující celkovou účinnost strategií.

Technologická robustnost s moderními nástroji od Oracle a SAS

Využití nejnovějších technologií od Oracle a SAS zajistilo projektu technologickou konkurenceschopnost a výkonnost.

Zajištěná čistota dat a soulad s předpisy

Implementace modulu kvality dat v technologii Oracle zajistila důslednou čistotu dat v souladu s platnými předpisy, posilující spolehlivost informací.

Reálný čas pro zpracování událostí a kampaní

Jeden z pilířů projektu využívající technologii SAS umožnil zpracování událostí a kampaní v reálném čase, zvyšující schopnost rychlé reakce na potřeby zákazníků.

Odborný přínos v analýze, návrhu a vývoji řešení

Know-how našeho týmu v oblastech analýzy, návrhu architektury, vývoje řešení a testování přineslo projektu nenahraditelný odborný přínos.

O společnosti T-Mobile

T-Mobile je přední telekomunikační společnost, která poskytuje komplexní řešení mobilních a telekomunikačních služeb. Sídlo společnosti se nachází v [uvedeném městě]. T-Mobile zaměřuje své služby na širokou škálu zákazníků, včetně občanů, malých a středních podniků a velkých korporací.

Sídlo

Praha 

Obor

Telekomunikace

Počet zaměstnanců

3 276

Roční obrat

29 958 mil. Kč

Prozkoumejte další případové studie

Pojďte to s námi zkusit i vy!