Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

ČSOB Pojišťovna

"Původní CRM jsme nahradili řešením Salesforce.  Obchodníci tak mají veškeré informace na jednom místě a mohou poskytnout klientům perfektní servis.“

Dalibor Machoň

Dalibor Machoň

HEAD OF SALES SUPPORT, ČSOB POJIŠŤOVNA

Co přinesla implementace Salesforce CRM v ČSOB Pojišťovně?

V roce 2018 se management ČSOB Pojišťovny rozhodl významně posílit výkon své prodejní sítě a nabídnout tak zprostředkovatelům moderní nástroj Salesforce a jeho funkce.

V průběhu projektu bylo identifikováno několik technických omezení na straně zadavatele, které bylo potřeba zohlednit v již běžícím projektu. Několikrát jsme rozšířili původní scope projektu, a to se zachováním časového horizontu pilotního režimu.

Přípravná analýza pro nové CRM definovala 3 základní oblasti k posílení – optimalizaci obchodních procesů pojišťovny, poskytnutí unifikovaného nástroje pro obchodníky a zjednodušení a úsporu nákladů.

5+ Integrací

Jasnost a provedení

Maximální návratnost investice

"Díky skvělé práci týmu Enehana se implementace povedla v rekordně krátkém čase a dle požadované kvality. Těším se na další spolupráci při vývoji nových funkcí vedoucí k růstu."

Dalibor Machoň

Dalibor Machoň

HEAD OF SALES SUPPORT, ČSOB POJIŠŤOVNA

Největší přínosy digitální transformace

Zlepšení evidence obchodních případů

Nové CRM se stalo primárním a jediných zdrojem informací o klientovi a stavu jeho produktů.

Záznamy o všech otevřených příležitostech obchodních agentů

Umožňují začít sledovat a měřit řadu nových obchodních KPIs.

Obousměrná integrace CRM s navazujícími produktovými nástroji

Zjednodušuje práci s procesy a umožňuje sledování i následný průběh realizace zakázky.

Automatizace menších logických celků bez nutnosti vývoje

Např. Nastavení číselníků v prostředí CRM či automatická kontrola kvality vstupních dat.

Plnohodnotná nativní mobilní aplikace

Možnost práce v terénu, ve stejném detailu a se stejnou úrovní zabezpečení jako v notebooku.

Integrace kalendáře

Obchodní kalendář je vždy po ruce, zabraňuje možným konfliktům při zakládání schůzek.

Zkrácení zavádění změn z měsíců na týdny

Přineslo výrazné zvýšení flexibility při zavádění změn do praxe a úsporu díky efektivnější správě systému.

Centrální řízení přístupu a správa uživatelů

Uživatelé mohou přes svůj CRM účet přistupovat stejnou identitou i k dalším aplikacím.

Úspory v navazujících projektech v budoucnu

Díky rychlému nasazení základního CRM umožnilo přípravu řady dalších konsolidačních projektů.

O společnosti ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby životního i neživotního pojištění občanům a živnostníkům, stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím.

Sídlo

Pardubice

Obor

Pojišťovnictví

Počet zaměstnanců

787

Roční obrat

466 540 000 Kč

Prozkoumejte další případové studie