Experience Cloud
Experience Cloud

Experience Cloud

Spolupracujte s vašimi B2B partnery, umožněte zákazníkům komunikovat své požadavky a najít odpovědi na často kladené otázky nebo využijte interní HR platformu pro své zaměstnance.  

Důvody, proč nasadit Experience Cloud, hovoří jasně

 Propojuje váš business se zákazníky, partnery či vlastními zaměstnanci

81 % koncových zákazníků preferuje především self-service

Umožňuje efektivní komunikaci, uchování a zobrazování dat či hlubší pochopení cílového publika

Benefity, které vám Experience Cloud přinese

Propojte celý business

Experience Cloud vám umožní propojit všechny součásti vašeho byznysu – od obchodu, zákaznické podpory a marketingu až po dodavatelské řetězce či rozvoj produktu. 

Personalizujte uživatelský zážitek

Uživatelům je doporučeno přesně to, co je pro ně relevantní, ať už se jedná o experty na určitou oblast, tematické skupiny uživatelů či dynamický obsah. Doporučení jsou založena na individuálních zájmech, potřebách, chování a poloze. 

Vytvořte prostor pro vaše zákazníky

Umožněte vašim zákazníkům pokládat dotazy, požadavky či reklamace v graficky atraktivním prostředí reprezentujícím identitu vaší společnosti. Pokud zákazníci snadno najdou odpovědi na jejich otázky, ulehčíte práci zákaznické podpoře a zlepšíte zákaznickou zkušenost. Integrací e-commerce platformy vytvoříte nové nákupní příležitosti. 

Produktivní sociální interakce

Umožněte partnerům, zákazníkům a zaměstnancům komunikovat mezi sebou. Mohou spolupracovat na společných projektech či kampaních, diskutovat témata, získávat novinky, vytvářet skupiny či sdílet soubory. 

Buďte v kontaktu s partnery

Sdílejte kontakty a jiné záznamy se svými partnery, distributory či obchodními zástupci. Napojením na jiné systémy dosáhnete centralizace cenotvorby, správy zásob a mnohem více. Prostřednictvím registrací uzavřených smluv a distribuce potenciálních zákazníků předejdete neefektivním duplicitám. 

Snadná integrace s ostatními systémy

Integrovat vlastní aplikace či aplikace třetích stran odkudkoliv můžete i na datové úrovni, ať už se jedná o Salesforce objekty jako obchodní příležitosti, zákaznické případy, kontakty, kampaně či data z připojených externích databází. 

Jednoduché přizpůsobení a branding

Nakonfigurujte vlastní webovou stránku či portál bez znalosti kódu v uživatelsky přívětivém prostředí Experience Builderu. Přizpůsobte platformu vašim potřebám a firemním procesům včetně vlastního brandu a vizuálu. 

Mobilní řešení a responsibilita

Spolupracujte odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení. Experience Cloud je nativně responsivní na kterékoliv obrazovce či prohlížeči. 

Jak s námi probíhá spolupráce?

Experience Cloud nejčastěji implementujeme v oborech

Na co se nás často ptáte?

Experience Cloud je digitální platforma, která umožňuje společnostem vzájemně propojovat zákazníky, partnery či zaměstnance a data a záznamy, které jsou pro ně relevantní.

Protože je Experience Cloud postaven na platformě Salesforce, připojíte k němu jakýkoli systém nebo externí data. Díky jednoduchosti jeho implementace můžete mít vícero platforem, a to každou pro odlišný byznysový případ. Experience Cloud vám navíc dává značnou flexibilitu.

Cena se odvíjí od počtu uživatelů a druhu zakoupené licence. Licence se liší především dle uživatelů, pro které je Experience Cloud určen. Těmi mohou být partneři, zákazníci či zaměstnanci. Dále ji ovlivňuje např. potřebná velikost datového úložiště či přístup k jednotlivým Salesforce objektům. Pro aktuální přehled cen nás kontaktujte.

V závislosti na byznysu a technických požadavcích se odvíjí i doba implementace. Nicméně Experience Cloud nabízí několik šablon, které obsahují již předpřipravené komponenty. Pokud hledáte více specifické řešení pro vaše odvětví, můžete využít některé z Lightning Bolt Solutions – již vytvořené platformy pro konkrétní byznys případy. I ty si však poté přizpůsobíte dle vašich požadavků.

Konzultace s obchodníkem

Proberte své konkrétní potřeby s naším expertem a zjistíte více o našem přístupu k projektům.

Michaela Vavřínová

Key Account Manager

Zajímá vás více informací z tohoto segmentu?

Spojujeme IT a Business pomocí Salesforce produktů