Nejčastější překážky digitální transformace 2/3

Nejčastější překážky digitální transformace 2/3

V minulém díle našeho článku o nejčastějších překážkách digitální transformace jsme se zmínili o tom, jak důležité je mít ve firmě digitálního lídra, zavedenou strategii digitální transformace, a hlavně se nebát selhání. Ve druhé části si povíme, proč je důležité mít vlastní digitální tým, proč nepodcenit přípravu, a nakonec si vysvětlíme, proč je dobré získat rychlé výsledky.

Absence digitálního týmu

Kdo by měl být iniciátorem změny? Měly by požadavky přicházet z obchodu, nebo z oddělení IT? Velmi často se setkáváme s tím, že v IT oddělení slyšíme: „Řekněte nám, co chcete, a my to uděláme za vás,“ a naopak v obchodním oddělení slyšíme například: „Proč jste nám neřekli, že to jde automatizovat a nemusím to dělat ručně?“.

Vždy bude existovat rozdíl mezi těmito světy. Obchodníci jsou jen vzácně schopni definovat požadavky přesně tak, jak očekává IT specialista. Naopak IT specialista obvykle není schopen vidět problém stejnýma očima jako obchodník.

Společnosti, které jsou v digitální transformaci úspěšné, mají obvykle tzv. digitální týmy, které mají celopodnikovou působnost a tvoří most mezi technickým světem a byznysem. Musí mezi nimi být inovativní lidé, kteří se nebojí nových věcí, a především analytici, kteří jsou schopni definovat obchodní požadavky tak, aby při implementaci nedocházelo k nedorozuměním.

Nedostatečná příprava

Velice často se setkáváme s tím, že firmy nepřikládají přípravě samotného projektu vysokou prioritu. Zejména v případě digitální transformace je důležité si uvědomit, že se skládá z řady samostatných projektů, z nichž každý má svůj vlastní cíl, časový plán, náklady, a především obchodní důvody. Bez řádné přípravy jsou pak neúspěchy velmi časté a chuť pokračovat klesá.

Dobrá analýza by nám měla poskytnout plán implementace, který budeme moci dodržovat krok za krokem. Zahrňte do ní konkrétní návrhy řešení, aby mohly být použity jako funkční specifikace buď pro interní implementační tým, nebo pro externího dodavatele. Také musí obsahovat návrhy na pořadí jednotlivých dílčích projektů tak, aby se přínosy projevily co nejdříve a podpořily přijetí změn v celé společnosti.

Výsledky komplexní analýzy jsou nezávislé, ale zároveň vychází z reálných možností trhu. Je také velmi důležité vzít v úvahu, že technologie se dnes vyvíjí velmi rychle a možnosti, které existují dnes, mohou být za nějaký čas na jiné úrovni. Proto vytvářejte analýzu jako živý dokument, který bude popisovat ucelený pohled na celkový cíl na „vysoké úrovni“ s podrobným popisem dalších proveditelných kroků.

Nevhodný výběr „nízko visícího ovoce“

S tématem dobré přípravy souvisí i přístup, který dnes používají ti nejúspěšnější. Dosažení rychlých výsledků je obvykle velmi prospěšné a může podpořit další postup digitální transformace. Přínos takového přístupu se však projeví pouze tehdy, pokud tyto jednoduché první kroky povedou k celkovému cíli. Ještě jednou se vraťme k příkladu digitalizace papírové dokumentace z první části Nejčastější překážky digitální transformace. Nevhodným způsobem je například investovat do nákladného řešení pro digitalizaci ručně vyplňovaných dokumentů, když je naším celkovým cílem digitalizace celého procesu nevytvářet papírovou dokumentaci. V takovém případě přijdou tyto investice při úspěšném postupu víceméně vniveč.

Přečtěte si poslední část třídílné série “Nejčastější překážky při digitalizaci”, ve které vysvětlujeme, jak pracovat s různými úrovněmi zkušeností, proč je důležité získat pomoc externího partnera a jak se vyhnout výběru nevhodného partnera.

Autorem je Eduard Gers, Business Development Manager.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články