Dodávání projektů není sranda. Jak na to?

Dodávání projektů není sranda. Jak na to?

K  řízení projektu je potřeba znát jeho aktuální stav, který potřebuje vědět nejenom projektový manažer, ale i ostatní stakeholdeři včetně sponzorů a managementu. O tom, jak na dodávkách projektů „od A do Z“ pracujeme, se rozepsal CTO Milan Bodlák v článku Jak se poučit z chyb a neustále se posouvat vpřed . Pojďme se dnes podívat na stejné téma „dodávka komplexních projektů“, ale z pohledu Delivery Directora, konkrétně Tomáše Holého. Dočtete se jaké nástroje mu pomáhají velké projekty řídit, jaký potenciál vidí v průběžných reportech a jaké metodiky při tom využíváme.

Tomáš Holý

Reporting a jeho automatizace

Reporting je klíčová součást každého projektu. U nás probíhá projektový reporting na týdenních projektových statusech, kde projektový manažer prezentuje stav daného projektu. Projektový manažer vychází z různých datových zdrojů a také své vlastní znalosti. Takový report vyžaduje čas na přípravu, může obsahovat nepřesnosti a není dostupný ihned na vyžádání.

Proto nyní investujeme do plné automatizace reportingu, která nám umožní, aby byla data přesná a dostupná ihned (NRT).

Aktuálně analyzujeme rozšířené možnosti nástroje JIRA, který je naším primárním projektovým nástrojem právě s důrazem na reporting. V tomto roce plánujeme integrovat aplikaci JIRA se Salesforce tak, abychom vytěžili maximum dat pro reporting. Naší vizí je dále využít simulace získávaných dat, která by nám pomohla predikovat vývoj projektu. A to nejenom dle stávajícího trendu, ale s možností predikovat důsledky provedených změn, příp. korektivních akcí na daném projektu.

Projektová metodika

Aby byl projekt úspěšný, je potřeba ho řídit. A abychom ho mohli řídit, musíme mít nastavená pravidla a postupy, jak toho docílíme. V rámci naší interní metodiky využíváme agilní přístup kombinovaný s hybridním přístupem (kombinací vodopádového a agilního přístupu). Hybridní přístup využíváme zejména u dodávek typu FTFP (Fixed Time Fixed Price), kde je potřeba uchopit větší analytickou část jako celek, na základě, kterého je možné následně naplánovat implementaci, a tak garantovat čas a náklady celého projektu.

S našimi zákazníky se nám daří nastavovat si vzájemnou důvěru a transparentnost při plném využití flexibility, kterou agilní přístup přináší.

V takovém případě používáme klasický model T&M (Time & Material), kdy nám zákazník platí na základě reálného měsíčního nákladu. V obou případech je vždy nutné brát v úvahu specifika daného projektu a zákazníka, včetně jeho využívaném přístupu, kterému jsme schopni se maximálně přizpůsobit.

O autorovi:

Tomáš Holý, nastoupil do Enehana před dvěma lety jako Delivery Director. Je garantem projektové metodiky a zodpovídá za dodávky všech projektů, které Enehano dodává svým zákazníkům.

V Enehanu se zaměřujeme na business analýzy a dodávky komplexních transformačních projektů. Mezi naše klienty patří velké korporace jako jsou banky a pojišťovny (jako ČMSS, ČSOB Pojišťovna, Equa bank), tak i menší start-upy s velkým potenciálem růst.

Zajímá vás více ze zákulisí řízení našich projektů? Kontaktujte nás.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články