Enehano 2022: Éra startupu je za námi, míříme na cíl darovat 50 mil. na CSR

Enehano 2022: Éra startupu je za námi, míříme na cíl darovat 50 mil. na CSR

Enehano uzavřelo startupovou kapitolu a vyrostlo v důvěryhodného a stabilního partnera s více než 90 dodanými projekty, 100 mil. obratem a šestiletou historií. Loňský rok byl potvrzením příslušnosti mezi špičky v digitální transformaci firem v ČR. Kam nyní směřují kroky největšího Salesforce partnera v CEE a jak rok 2022 hodnotí CEO Jiří Mach?

Rok 2022 a obhájení největšího Salesforce partnera v regionu CEE

Ohlédneme-li se za loňským rokem, nedá mi to nezmínit teambuilding na Havaji. Jak ho vnímáš s odstupem času?

S odstupem času ve mě pořád nechává hodně stop. Byl to skvělý zážitek a myslím, že nikdy nic lepšího nezažiji. Samozřejmě jsem měl na začátku obavy. Přece jen jelo 53 individualit, které byly několik dní v úzkém kontaktu. Ale atmosféra byla fantastická. Navázaly se nové vazby, podařilo se nám více propojit oddělení a po covidu to byl impuls, aby zase lidé chtěli začít chodit více do kanceláře a potkávat se osobně. Uzavřeli jsme tím důležitou kapitolu Enehana. Byla to třešnička na dortu za pěti lety, kdy jsme ze startupu vybudovali silného a důvěryhodného implementačního a konzultačního partnera.

Odlet 53 Enehaňáků z Prahy

Potvrzením tvých slov je i obhajoba prvenství Salesforce partnera v CEE regionu. Jaká jsou hodnotící kritéria a jak se to podařilo?

Salesforce má velice striktní podmínky na partnery a má propracovaný partnerský program, v němž se zohledňuje několik metrik, např: počet certifikací, zaměstnanců, expertíza nebo třeba reference od zákazníků a počet prodaných licencí. V objemu prodaných licencí se nám podařilo uspět i mezi konkurencí v Polsku nebo Maďarsku. Naším cílem je stát se největším Salesforce partnerem ve všech zmiňovaných metrikách.

To ale není jediný cíl, který má pro příští roky Enehano v hledáčku. Za dalších pět let míří na 500 mil. obratu, 250 konzultantů a několik poboček po Evropě. Jirko, zásadní otázka – myslíš, že je to reálné?

Spousta moudrých pouček říká, že cíl má být dosažitelný, ale na samé hranici dosažitelnosti. V tuto chvíli je před námi spousta otazníků a je možné, že se hodně vytyčených podcílů po cestě změní. Na to jsem připraven a těším se, kde firma bude. Část obratu budeme realizovat v ČR a část v zahraničí. Máme vytipované tři regiony, do kterých chceme expandovat. Z pohledu počtu Enehaňáků už máme první větší nárůst a otevření poboček na Slovensku za sebou. Jsem skutečně moc rád, jak jsme to zvládli. Je to velmi ambiciózní, ale naše vize je pro mě silným hnacím motorem. Za pět let chceme věnovat 50 mil. korun na CSR aktivity. To už je částka, která ovlivní mnoho životů.

Krůček po krůčku k 50 mil. daru

Právě implementace CSR do firemních procesů a podpora těchto aktivit patřily k hlavním cílům loňského roku. Jak bys zhodnotil zakomponování CSR do firemní DNA?

V minulosti jsme přispívali spíše nahodile a CSR pojali strategicky až od ledna 2022, kdy jsme se zavázali věnovat každý rok 1 % z obratu na společensky odpovědné aktivity. Plnění hodnotím velmi pozitivně, ale samozřejmě se učíme, jak tuto aktivitu pojmout komplexně a jak ji jednoduše dělat správně. Jsme na začátku celého procesu, ale už teď z toho mám dobrý pocit a pozitivní zpětnou vazbu ze svého okolí.

Věnovat každý rok 1 % z obratu není při velikosti Enehana malá částka. Jaké organizace a aktivity bude Enehano podporovat?

Možnost ovlivnit, kam příspěvek půjde, má každý Enehaňák. Pro mě osobně je velmi zásadní vzdělávání, takže část peněz investujeme tímto směrem. Další směry vyplynuly z celofiremní zpětné vazby, díky které jsme definovali tři pilíře – enviromentální, sociální a ekonomický.

Co přesně je na poli CSR v plánu pro tenhle rok?

Letos chceme pracovat především na komunikaci CSR jak v rámci Enehana, tak v externí komunikaci, stanovit uhlíkovou stopu společnosti, rozšířiít filozofii “zero waste” do všech našich aktivit a podporovat work-life balance. Založili jsme SOS fond pro podporu v těžkých životních situacích a zapojujeme se do charitativních akcí. Je důležité naším přístupem inspirovat a nadchnout i další technologické firmy, abychom krok po kroku přetvářeli svět kolem nás.

Do CSR aktivit spadá i projekt Women in Tech (WIT). Jak vnímáš jeho přínos a smysl od počáteční myšlenky založení až po současnost?

Naše ambice při založení v roce 2019 byla pomoct ženám vstoupit do IT. Salesforce je v tomto směru unikátní platforma, protože se dotýká rozmanité škály zaměření, například marketingu, obchodu nebo HR. Díky tomu nabízí uplatnění širokému spektru lidí, které IT láká. Navíc v něm najdou uplatnění i lidé zaměřující se na „heavy“ technologii. Náš původní záměr bylo pořádání večerních kurzů. Dnes „WiTky“ podporuje společně s námi i Česká spořitelna a Barclays, nabízí odborné kurzy na pět témat a workshopy osobního rozvoje. Za dobu 3leté existence prošlo projektem více než 100 účastnic. Z mého pohledu „WiTky“ přerostli náš původní záměr a mám z toho obrovskou radost.

Plány do budoucna a Digital Transformation Summit

Když se vrátíme zpátky k byznysu, zmiňoval jsi novinky týkající se Slovenska. Jak se Enehanu daří u našich nejbližších sousedů?

Na Slovensku máme dvě pobočky – v Bratislavě a v Košicích. Při otevírání první pobočky se náš dlouholetý kolega Tomáš Vrzák přestěhoval do Bratislavy, kde buduje slovenský tým a přenáší hodnoty Enehana dál. Otevření trvalo déle, než jsme plánovali, ale pro mě jde o moc hezkou zkušenost, ze které si odnáším cenné ponaučení. Expanze chce čas a dostatek důvěry. V tuto chvíli se nám nábor nových lidí pěkně daří a jsem opravdu rád, že dohromady ladíme nejen profesně, ale i po lidské stránce.

Expanze chce čas a dostatek důvěry.

Jaké další regiony můžeš v souvislosti s expanzí zmínit?

Prvním je Skandinávie, kde vnímáme obrovský potenciál. Salesforce má v tomto regionu už vybudované dobré jméno. Používají ho firmy jako například Volvo, Ikea nebo Thule, které dobře známe i v Česku. Je tam ovšem málo společností, jako je Enehano, které by se soustředily čistě na Salesforce. Před dvěma lety jsme se do expanze pustili, ale udělali jsme zásadní chybu najmutím externí společnosti, která nám s budováním měla pomáhat. Když chceme vybudovat lokální firmu a značku, nemůžeme to předávat třetí straně. Potřebujeme lokální zaměstnance, kteří chápou naše hodnoty a ztotožňují se s nimi. Implementací nového nástroje často měníme fungování společností a pracovní náplň zaměstnanců. Proto je důvěra pro náš byznys nepostradatelná a není možné ji získat přes externí společnost. Dalšími regiony, které budou následovat, je Benelux a DACH region.

Dotkne se zahraniční expanze a obecně růst Enehana i řízení firmy?

Jednoznačně ano. Aktuální model řízení firmy je přizpůsobený na čtyři pobočky a přibližně 100 mil. obrat. Umím si představit, že v tomto módu jsme schopni setrvat ještě rok nebo dva. Ale jakmile budeme mít pět poboček a dalších 50 Enehaňáků, tak musí dojít k úpravě řízení společnosti. Je důležité, abychom neusnuli na vavřínech a reagovali na změny nejen ve svém okolí, ale především vnímali dynamiku ve firmě.

Když chceme vybudovat lokální firmu a značku, nemůžeme to předávat třetí straně. Potřebujeme lokální zaměstnance, kteří chápou naše hodnoty a ztotožňují se s nimi.

Jednou takovou změnou je i větší zaměření Enehana na automatizaci marketingu. S rokem 2023 vznikla dokonce nová divize marketingové automatizace. Co od ní očekáváš?

Před sedmi lety, když jsme firmu zakládali, byla největší poptávka po moderním CRM řešení. Teď máme větší poptávku po marketingové automatizaci. Enehano vybudovalo silnou kompetenci se zkušenostmi z projektu v České spořitelně, který je největší projekt ve střední a východní Evropě. Ale také z firem jako je Carvago, Vekra a mnoho dalších. Nová divize byla vytvořena s cílem soustředit se jen na tuto oblast. Přece jen mezi projektem na řízení pobočkové sítě nebo automatizaci kontaktního centra a projektem na marketingovou automatizaci je ohromný rozdíl. Proto jsme se rozhodli postavit ji jako samostatnou jednotku.

Mezi cíle Enehana patří také větší zaměření na odvětví výroby. S jakými výzvami se tu setkáváme?

Výroba je diametrálně odlišná než svět financí, ze kterého máme nejbohatší expertízu. Ve financích jsme zvyklí mít obrovské množství dat o koncových zákaznících, ale výroba se věnuje především automatizaci a modernizaci výroby a obchod nebo marketing nepatří v tomto odvětví mezi nejvyšší priority. To se ale začíná měnit. Řadě firem se úspěšně podařilo zefektivnit produkci a jsou ve fázi, kdy potřebují nástroje na řízení obchodního procesu, automatizaci marketingu a komunikaci nejen s klienty, ale také s dealery. Jsem rád, že mezi naše spokojené klienty patří např. Bobcat a Vekra. Nejen díky nim jsme mohli pochopit jejich byznys a stát se i pro toto odvětví důvěryhodným implementačním partnerem.

Příběhy firem nejen z manufacturingu budou moct ostatně účastníci vyslechnout na konferenci Digital Transformation Summit. Na co se mohou ještě těšit?

Letošní ročník bude navazovat na loňský, kdy se nám osvědčil hybridní model, tedy s online i onsite účastí. Letos ho pořádáme v hotelu Corinthia. Program ladíme rozmanitěji, abychom sdíleli know-how z více odvětví. Naši klienti nasdílí zkušenosti s využitím platformy Salesforce, jaký proces automatizují, co jim implementace přinesla, ale i úskalí, kterým museli čelit.

Kdo se konkrétně na letošním „DTSku“ představí?

Účastníci se mohou těšit na příběhy Vekry, Swan, Bobcatu, Raiffeisen Bank, Heureky, ČSOB Pojišťovny nebo KPMG. Přiblížíme také největší transformační projekt v CEE v České spořitelně. To bude hodně inspirativní příspěvek, protože transformace v největší bance v ČR je samozřejmě řádově složitější než ve startupu nebo středně velkém fintech podniku. Osobně se těším na panelovou diskusi, ve které budeme hledat odpověď na otázku, jestli je digitální transformace jen o byznysu, anebo má i potenciál dělat svět lepším.

Když si to všechno shrneme, tak to vypadá, že se letos v Enehanu rozhodně nudit nebudeme . Na závěr se ještě chci zeptat, jak ve vedení Enehana vnímáte a přistupujete k plánům pro rok 2023?

Ke strategii na rok 2023 přistupujeme s velkou mírou pokory. Loni jsme měli ambiciózní plány a bohužel kvůli válce i inflaci jsme v průběhu roku nějaké interní aktivity museli pozastavovat. Poučili jsme se a na letošní rok je strategie stále ambiciózní, ale realističtější. Raději budeme v průběhu roku začínat s rozvojovými aktivitami, než abychom museli opět brzdit. Plánujeme nábor dalších 30 Enehaňáků napříč všemi pobočkami. To bude velký nárůst a musíme se především snažit, aby k nám zapadli lidsky.

Firemní hodnoty I care, I share, I grow a I have fun jsou pro nás stále alfou i omegou úspěšné firmy se spokojenými zaměstnanci. Každý jednotlivec tvoří Enehano a proto hodnoty nezačínají „We“, ale „I“. Jsou odpovědností každého z nás.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články