Benefity a omezení vývoje low code platformy Salesforce

Benefity a omezení vývoje low code platformy Salesforce

Nedostatek odborníků na poli IT je dlouhodobým a známým faktem. Jedním z řešení je využívání low code řešení. Tyto platformy dávají správcům systému i díky využití „drag and drop“ v administrátorském prostředí možnost vytvářet procesy, které byly dříve dostupné pouze pro vývojáře. Petr Vích, Head of Java Competence, se v článku věnuje tomu, jaká oprávnění dává Salesforce svým adminům, jak se v Salesforce pracuje s metadaty (například se zálohami konfigurace, verzováním nebo nasazením) a porovnává programovací jazyky JAVA a Salesforce APEX.

Platforma Salesforce je rozsáhlý ekosystém modulů a funkcí, které pomáhají uživatelům a firmám snadněji, rychleji a efektivněji budovat a plnit jejich obchodní cíle. V tomto článku se pokusím popsat, jaké benefity má vývoj na platformě pro developery. A protože svět (i ten IT) by měl být v rovnováze, má i vývoj v Salesforce jistá omezení, která musí vývojář dodržovat, aby aplikace fungovala plynule.

Nespornou výhodou je velká dynamičnost systému, který je z velké části možné konfigurovat. Konfiguraci systému lze stáhnout pomocí metadat v podobě xml souborů, které je možné mezi jednotlivými instancemi přenášet. Společnost Salesforce připravila CLI tool pro snadnější práci se Salesforce metadaty.

Díky tomuto přístupu je možné vytvořit téměř kompletní zálohu konfigurace a verzovat jednotlivé změny, přenášet konfigurace mezi jednotlivými prostředími. Pomocí CLI nástroje a libovolného verzovacího nástroje (nejčastěji GIT) lze vybudovat plně automatizované nasazení (Continous deployment).

Narozdíl od běžného zakázkového vývoje nabízí Salesforce platforma několik rozdílů, které usnadňují vývojáři práci. Každé zjednodušení na jedné straně sebou nutně nese kompromis na straně druhé. Platforma Salesforce výrazně usnadňuje a zrychluje vývoj. Salesforce se řadí mezi low-code platformy – velkou část procesů je možné připravit bez programování. Pro administrátory je k použití celá řada funkcí

  • konfigurace datového modelu
  • Flow (téměř plnohodnotná náhrada programatického přístupu pomocí diagramu)
  • Konfigurace aplikace

V případě, že požadavek zákazníka vyžaduje programatický přístup (custom API endpoint, invoke external application atd.), platforma Salesforce podporuje implementaci pomocí programovacího jazyku APEX. Syntaxe jazyka je velmi podobná programovacímu jazyku JAVA s určitými odlišnostmi na obou stranách. Salesforce APEX má implementovanou podporu pro snadnější načítaní dat (SOQL, SOSL dotazy), implicitní podporu Salesforce security (sharing pravidla). Na druhé straně JAVA má podstatně rozsáhlejší podporu implementace generických tříd (Salesforce podporuje pouze vybrané druhy), novější struktury jazyka (stream api). Použití externích knihoven je v Salesforce velmi omezené.

Další nespornou výhodou platformy je její modularita i na frontendové části, díky které se vývojáři řadí mezi full-stack vývojáře. Salesforce připravil vlastní frontendový framework (LWC), který je postavený na využití jazyka typescript. LWC framework je možné využít i mimo platformu Salesforce.

Salesforce platforma je bezesporu zajímavý typ aplikace, která má své nedostatky, ale navzdory tomu má velký potenciál jak pro uživatele, tak pro vývojáře.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články