6 nejčastějších bolístek marketingové automatizace: díl první

6 nejčastějších bolístek marketingové automatizace: díl první

Způsob, jakým marketing fungoval ještě před deseti lety, se zásadně liší od toho, jak funguje dnes a v podstatě se jedná o dva naprosto odlišné obory. Inovace a technologie se posouvají mílovými kroky kupředu a každý z nás je denně vystaven tisícům marketingových sdělení. Z toho důvodu by se společnosti měly snažit o maximální real-time personalizaci obsahu, aby zvýšily pravděpodobnost konverze.

V Enehanu si na základě rostoucího množství poptávek po efektivním marketingovém řešení dobře uvědomujeme stále častější zájem zákazníků o marketingovou automatizaci, a proto jsme před rokem ve firmě založili oddělení Marketing Automation, které zpracovává požadavky klientů na nástroje marketingové komunikace.

Ve dvoudílném seriálu se seznámíme s opakujícími se problémy, které trápí naše klienty a které zásadně ovlivňují jejich pokrok ve snahách o marketingovou automatizaci. V prvním díle přinášíme přehled nejčastějších nedostatků a první dvě bolístky z nich vyplývající. Co může způsobovat problémy i ve vašich marketingových snahách?

  • Máte data v silech – data, která jsou rozesetá v několika interních programech napříč odděleními firmy, jsou stejně neužitečná jako data neúplná. Jestliže spolu oddělení nekomunikují a nenabízí ucelený pohled na zákazníka, můžeme považovat veškeré marketingové aktivity za „pokus / omyl“.
  • Chybí vám potřebné kompetence – neznalost neomlouvá a marketing je obor, který vyžaduje celoživotní vzdělávání. Vzhledem k jeho rozsahu není v lidských silách být specialistou na každé odvětví marketingu. Na základě strategie je rozhodující si stanovit, které marketingové kanály dávají v daném případě smysl a promítnout je do podoby a složení týmu.
  • Nevyužíváte (správné) nástroje – máte data, máte strategii, máte kapacitu, ale chybí vám nástroj k exekuci.  I s tím se mohou marketéři setkávat. Důležité je obhájit přínos vybraného nástroje a podpořit svou argumentaci konkrétními čísly.
  • Máte chybná / nekompletní data – pokud nemáte aktuální data o svých stávajících či potenciálních klientech, může se stát, že tím budou negativně ovlivněny veškeré vaše marketingové snahy. Správná e-mailová adresa, telefon, ale i informace o posledním kontaktu s obchodním zástupcem, jsou nepostradatelná.

Co zmíněné nedostatky mohou v marketingu vaší společnosti způsobovat?

Pojďme se podívat na nejčastější bolístky marketérů v České republice.

Chybějící komplexní marketingová strategie a definice cílů

Marketing bez strategie je jen „pokus – omyl“. Majitelé firem se často spoléhají na intuitivní řízení marketingu bez jasně stanovených cílů, které zpravidla vede pouze k podprůměrným výsledkům, jak na letošním Digital Transformation Summitu připomněl Lukáš Pudil z České spořitelny. Kromě výše zmíněných problémů se v tomto případě firmy potýkají s nedostatečným lidským kapitálem nebo se špatně nastavenými cíli, které jsou navíc těžko měřitelné. Jednotlivé aktivity nezapadají do komplexního plánu a nepřispívají kýženému cíli. Výsledkem je plýtvání penězi, lidským kapitálem i časem. Naši konzultanti doporučují marketingovou strategii v úvodní fázi správně nastavit a každý rok ji na základě dosavadních výsledků aktualizovat.

Nízká kvalita dat / chybějící data / chybějící integrace mezi systémy

Kvalita dat je klíčová pro zvýšení efektivity marketingových kampaní a budování komplexních rozhodovacích procesů (zákaznických cest). Konzistentní práce s daty, odstranění duplicit a vhodná integrace mezi interními systémy napomůže zlepšení zákaznické zkušenosti. Data jsou stěžejní ingrediencí pro tvorbu relevantního personalizovaného obsahu, který má pozitivní vliv na zvýšení loajality klientů a konverzního poměru kampaní. Například Salesforce Marketing Cloud obsahuje funkce, díky nimž nebudete muset upravovat data ručně, ale k dispozici budete mít řadu automatizovaných nástrojů, které vám pomohou databázi očistit a udržovat ji v dobrém stavu. Díky kvalitní databázi můžeme komunikovat na správnou cílovou skupinu.

V příštím díle odhalíme další čtyři bolístky marketingové automatizace. Nenechte si jej ujít a sledujte náš blog.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články