Jsou při digitální transformaci důležitější technologie, nebo lidé?

Jsou při digitální transformaci důležitější technologie, nebo lidé?

Digital Transformation Summit zakončila panelová diskuse se zástupci z České spořitelny, 365.banky a Ministerstva sociálních věcí ČR. Zeptali jsme, jak přistupují k investicím, co od transformace očekávají nebo jaký je rozdíl mezi investicí v době krize a ve stabilní prostředí. To je ovšem jen střípek informací, které naši panelisté prozradili. Pronikněte do přelomových změn z pohledu vedení.

V panelové diskusi jsme přivítali

Diskutující:

Martin Horváth, Head of 365.innohub & CIO 365.bank

Lukáš Pudil, Personalization Tribe Leader Česká spořitelna

Karel Trpkoš, náměstek pro řízení IT sekce, MPSV

Moderátoři:

Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital

Jiří Mach, CEO Enehano Solutions

Digital Transformation Summit 2022

Eva Pavlíková: Pustit se do digitální transformace je v této době nezbytné. Co je pro vás motivací, výchozí pozicí, proč do tak složitého procesu vstupujete?

Karel Trpkoš: Myslím, že motivace ve státní správě se od motivace v soukromém sektoru příliš neliší. Máme mnoho klientů, kteří očekávají na úřadech velice podobný přístup jako v bance. Očekávají vstřícnost, klientskou péči, ochotu, snahu jim pomoci a v komunikačním kanálu, který běžně používají. Naše motivace je jednoduchá. Chceme přenést zkušenost z komerčního světa i k nám. Našimi klienty nejsou jen občané ČR, ale i naši zaměstnanci. I pro ně chceme co nejlepší pracovní prostředí, aby se mohli soustředit na klienta, a nikoliv na rutinní úkony, které umíme nastavit automatizovaně.

Lukáš Pudil: Bankovní sektor prochází velkou změnou. Model klasické banky před několika lety fungoval tak, že jste museli na pobočce řešit nastavení základních úkonů, jako například trvalý příkaz. Ovšem technologie nám posouvají tempo života zcela jiným směrem. Chceme se věnovat rodině, mít celkový balanc mezi prací a volným časem. Chceme si trvalý příkaz či jiné požadavky vyřešit samostatně, jednoduše a kdykoliv. Pro mě osobně je obrovskou motivací ušetření času a umožnění klientům vybrat si svůj způsob řešení. Ačkoliv mnoho lidí nechce chodit na pobočky, stále tu je segment klientů, kteří potřebují vyřešit své požadavky osobně. Je nevyhnutelné tento přístup respektovat a postarat se o ně tak, jak nejlépe umíme.

Eva Pavlíková: Lukáši, to je motivace vaše, vás důležitá motivace zaměstnanců a jejich podněty k transformaci?

Lukáš Pudil: Naší vnitřní motivací je především zjednodušení frontendu. Cílem je, aby z několika používaných aplikací, byla zapotřebí pouze jedna a usnadnění práce zaměstnanců, aby se mohli soustředit na byznys a na klienta. Pokud chceme skutečné poradenství, potom nemůžeme mít 60 aplikací, ve kterých jen neustále něco hledáte.

Eva Pavlíková: Některé projekty jsou měřitelné a přinášejí úsporu. Jak ale získáváte stakeholdery pro projekty, které jsou inovační, přinášejí zlepšení, ale na první pohled jsou spíše finanční zátěží?

Martin Horváth: Získání stakeholderů se nám daří. Osobně si myslím, že na to má velký vliv příběh 365 banky, která se za relativně krátký čas stala nejznámější digitální bankou na Slovensku. V létě 2021 převzala síť poboček Poštovní banky (své původní matky). Tímto krokem se stala plnohodnotnou bankou, která poskytuje výborný digitální kanál a doplňuje ho skvělým servisem na pobočkách. Úspěch 365 banky připisuji tomu, že je postavená okolo zákazníka. Od začátku svého vzniku přináší produkty, které jsou jednoduché, pochopitelné a digitální. Tím jsou produkty snadno přijatelné zákazníkem a splňují jeho požadavky. To je naše vize, která je absolutně jasná a definovaná. Pak už jen zbývá vyřešit, jak udělat práci efektivně, v krátkém čase a za akceptovatelné náklady.

Eva Pavlíková: U vás je to investice, ale jak je to ve veřejné správě? Řeší se jen úspory, slyší tam někdo na investice? Často transformace přináší na začátku velkou investici.

Karel Trpkoš: My jsme v jiné pozici. Když hledám lidi do svého týmu, tak zdůrazňuji, že práci, kterou už někde dělali a líbila se jim, mohou snadno zrealizovat u nás. Přičemž každá změna má okamžitý dopad – interní i externí klienti jsou spokojení. Nemáme problém přesvědčit stakeholdery, že námi navrhovaná služba bude mít přínos. Vezměme si příklad z nedávných událostí. Ve velmi krátkém čase k nám přišlo 300 tisíc uprchlíků, o které se potřebujeme dobře postarat a zajistit je. Na tuto situaci není organizace nikdy připravená. Okamžitě jsme je přiváděli do digitálního prostředí a pokud zdigitalizujete nějakou část procesu, tak se přidají i další. Digitalizace se nám prodává sama. Nicméně vždycky se budeme muset postarat i o klienty, které k digitálu nikdy nepřesvědčíme.

Jiří Mach: Trochu to na mě působí, jako byste neřešili investici a peníze, je to pravda?

Karel Trpkoš: My musíme poskytovat službu a musíme ji poskytovat dobře za adekvátní náklady, které se ve státní správě hlídají velice striktně.

Eva Pavlíková: Popsal jste hezky moment krize. Ale jak to je ve stabilním prostředí, Lukáši?

Lukáš Pudil: Záleží to na vašem rozhodnutí, na koho se zaměříte. Pokud chcete jít digitální cestou, pak jí půjdete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že cílovou skupinou budou mladší generace. Ve spořitelně hodně reflektujeme stát a máme podobný problém. Před mnoha lety se tvrdilo, že nebude existovat pobočková síť.: Pravdou ale je, že stále máme a budeme mít klienty, kteří ji potřebují. Ale už je za námi doba, kdy se nasmlouvaly obrovské projekty na 3 roky na 100 mil. korun.  Díky tomu se nám daří držet projekty „in scope, in budget“. Pak není složité získat stakeholdera, protože všichni dané vizi věří a vidí, že funguje.

Eva Pavlíková: Je skvělé vidět, že se potvrzuje i naše zkušenost v Česko.Digital. Naši dobrovolníci ví, že jejich práce má smysl, že je pro někoho důležitá.

Děkujeme, že jste přijali naše pozvání do panelové diskuse a podělili se s námi o své zkušenosti.

Zaujal vás rozhovor? Přečtěte si druhou část o tom, jaký vliv má transformace na nábor nových posil, na práci zaměstnanců, jak je přesvědčit k adopci nového systému nebo jak efektivně přistupovat k chybám na projektu. Raději posloucháte? Pusťte si videozáznam.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články