Nový benefit pro duševní pohodu

Nový benefit pro duševní pohodu

Enehano není jen společnost, do které zaměstnanci dochází, aby si odpracovali to nejnutnější. Vytváříme přátelské prostředí a často se setkáváme i v osobním životě. K tomu bezpochyby patří i péče o duševní zdraví.

V roce 2022 jsme začali spolupracovat se společností Terap.io, která zajišťuje online terapii, a rozhodli jsme se přidat i interní talent koučink.

Jak se koučink dostal do portfolia benefitů Enehana?

Naše kolegyně Markéta Hauserová, která do té doby zastřešovala nábor v roli Talent Partnera, absolvovala v letech 2021/2022 třísemestrální výcvik v Rogersovské psychoterapii.

Používané metody ji natolik nadchly, že se rozhodla nabídnout tyto ověřené principy svým kolegům jako benefit. Dobře vnímala, jak je prostředí IT konzultační společnosti náročné, a proto je potřeba se o zaměstnance a jejich psychickou pohodu více starat.

Vedení společnosti tento nápad podpořilo. Už v prvních měsících si ověřila, že její úvahy byly správné. Pro Enehano jsou firemní hodnoty, mezi kterými je zakotvena i „I care“, jednou z nejdůležitějších priorit. Zájmem o nově zavedený benefit jsme si potvrdili, že Enehaňáci vnímají podstatu pečující firmy a zdravou firemní kulturu stejně.

Snažíme se společně hledat cesty, jak v této náročné profesi může každý z nás fungovat dlouhodobě a zdravě.

Co přinesl první rok koučinku?

Koučink na bázi psychoterapie se během prvního roku osvědčil a stal plnohodnotnou součástí našeho benefitního systému.

Každý v něm spatřuje jinou přidanou hodnotu. Pro někoho je to prostor, ve kterém lze komunikovat svou nepohodu, aniž by bylo zatěžováno okolí. Pro někoho jiného je to příležitost času a prostoru pro sebe, rozvoj svých soft skills a vedoucích rolí nebo také ventil osobního přetlaku.

Team Leadeři zde pracují na posílení svých soft -skills nebo se vrací k situacím, které řešili se svými podřízenými. Hlavním přínosem koučinku je možnost zastavit se a v klidu se vracet k situacím a myšlenkám, které se hlásí o pozornost, ale v každodenním shonu na podobné zhodnocení prostor nemáme. Enehano pak z druhého úhlu pohledu dokáže díky agregovaným výstupům z koučinku lépe identifikovat oblasti, na kterých je potřeba momentálně pracovat (kvartální pohovory, motivace zaměstnanců, well-being, apod.).

Kromě osobního a profesního rozvoje vnímáme přínos koučinku jako důležitou prevenci např. před u syndromem vyhoření.

Koučink je hojně vyhledáván nejen jako prevence, ale i jako prostředek k dalšímu osobnímu rozvoji.

S jakými tématy se nejčastěji setkáváš?

Práce v IT oboru je vysoce náročná. Neustále řešíme složité úkoly a musíme se přizpůsobovat dynamice celého oboru i každodenních situací a zadání, která se nám mění pod rukama. Denně zpracujeme obrovské množství informací. Z těchto důvodů je nejčastějším tématem zvládání stresu, práce s mnoha kontexty, případně i pocit blížícího se vyhoření. Kolegové pak hledají cesty, jak takové situace lépe zvládat, což souvisí s time managementem, prioritizací a nastavením work-life balance. Snažíme se společně hledat cesty, jak v této náročné profesi může každý z nás fungovat dlouhodobě a zdravě.

Jaká doporučení z toho plynou?

Věříme, že každá firma nebo instituce, by měla nabízet svým zaměstnancům podporu, prostor a čas pro zastavení se a péči o sebe sama. Hygiena práce a well-being už dávno nespočívají jen v ergonomických kancelářských židlích a ovoci na pracovišti. Téma duševního zdraví a jeho prevence je ve společnosti stále aktuálnější. Firmám tento přístup přinese stabilní, efektivní a vyrovnané kolegy.

Za kým chodíme pro rady?

Markéta se v prostředí IT firem pohybuje od roku 2010. Celou profesní dráhu jí provází komunikace s lidmi, snaha o nalezení win-win řešení a férových dohod. Základním psychoterapeutickým výcvikem prošla v průběhu tří semestrů s cílem přinést terapeutický přístup do pracovního prostředí a pomáhat touto cestou s rozvojem zaměstnanců a nastavením zdravé a udržitelné firemní kultury.

Sama o sobě říká, že je tolerantním životním parťákem pro všechny své přátele, kolegy a rodinu. Fascinuje ji příroda, mezilidské vztahy, vůně kávy a čokolády.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články