Ohlédnutí za online kurzy Salesforce Administrace

Ohlédnutí za online kurzy Salesforce Administrace

Každou chvíli mi něco připomíná, jak ten čas rychle letí. To, co se zdá být vzdálené několik měsíců je jako mávnutím kouzelného proutku už za mnou. Stejně tomu tak bylo u zrodu myšlenky vytvořit online kurz Salesforce administrace.

Pojďte, uděláme kurz

Tento kurz jsme už jednou udělaly prezenčně, takže se to zdálo být jako hračka.
Vládní opatření se ovšem dotkla i nás a rozvolňování nepřišlo ani po dlouhém napjatém očekávání. Až nám došla trpělivost a rozhodly jsme se udělat kurz online.
V tu chvíli jsme věděly, že máme koncept kurzu, ale čeká nás mnoho příprav, abychom zachovaly stejnou kvalitu jako bychom se setkávaly osobně.

Kvanta zájemkyň

Zatímco jsme usilovně pracovaly na tom, aby byly všechny úkoly, informace a postupy smysluplné a plynule na sebe navazovaly, přihlásilo se nám neuvěřitelných 53 zájemkyň. Kurz byl ovšem koncipován pouze pro 14. Co teď?
Nabízelo se několik variant – vybrat opravdu pouze 14 studentek, slevit z kvality kurzu, nebo udělat kurzy dva, a to buď paralelně vedle sebe nebo po ukončení jednoho začít ihned druhý ? Nebylo to snadné rozhodování. Věděly jsme, že cestou snižování kvality jít nechceme. Tady patří obrovský dík naším partnerům z Enehano Solutions a Barclays, kteří nás podpořili. Jen díky tomu jsme mohly udělat dva kurzy běžících paralelně.

Co jsme celé dva měsíce dělali?

Byly to skutečně perné dva měsíce, a to nejen pro lektory Elišku Bušákovou, Magdalénu Rafaj nebo Jardu Krejčího. Účastnice si ve dvou měsících osvojily práci s datovým modelem, identitou, uživatelským oprávněním, zabezpečením a sdílením dat, reportingem, uzpůsobením UI aplikací a také zautomatizování jednoduchých procesů. Témat bylo mnoho a každé provázela teorie i následná cvičení. Věříme, že pro našeho hosta Martina Humpolce to byla také nová zkušenost.

Poděkování

Jsme velmi rády, že všech 24 účastnic zvládly celý kurz na výbornou. Odměnou jim byl certifikát a otevření dveří do světa IT a Salesforce.
V červnu jsme uspořádaly grilování v Žižkov BeerGarden, kde jsme certifikáty předaly.

Děkujeme vám, že jste do toho s námi šli, že jste investovaly mnoho času do učení a překonávání překážek. Víme, že to nebylo snadné, a o to více si toho vážíme.
Sledujte nás na Facebooku nebo LinkedIn a neuteče Vám žádná naše akce.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články