Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Jak budujeme firemní kulturu v rychle rostoucí IT firmě

Stavíme nejen na lidském přístupu a otevřenosti k diskusi

Enehano za svých 5 let existence narostlo na tým téměř 60 lidí. Firma se mění před očima a nejinak je to s organizační strukturou. Jednotlivým agendám je potřeba se věnovat detailněji, a u nás najdete oddělení Salesu, Marketingu, HR, Financí, Backoffice, Business Consulting nebo Delivery.

Fungování právě Delivery popisuje v článku Milan, CTO, který je v Enehanu od jeho založení a postupně prošel všemi rolemi a agendami souvisejícími s projekty.

Pokud vás zajímá, kam celé oddělení pod jeho vedením směřuje a na jakých hodnotách ho buduje, zveme vás k přečtení následujících řádek.

Fungování a kultura v Delivery týmu

Kulturahodnoty jsou nesmírně důležitá témata, a pokud se nejedná jen o planá slova, tak se přirozeně odráží na fungování celého týmu. Před necelým rokem jsme v rámci našeho oddělení definovali tzv. „Delivery 360 pohled”, který znázorňuje nejzákladnější aspekty z pohledu fungování celého oddělení. Náš koncept není aplikovatelný jen na oddělení jako celek, ale především na každého člena týmu. V každém kolegovi budujeme E2E (end to end) odpovědnost za vše, co dělá. Píšu budujeme, protože je to nikdy nekončící příběh.

Dvě obecnější věci, které nejsou z “Delivery 360” patrné, ale považujeme je také za hodně důležité, jsou jednak důraz na lidskost a také možnost diskuse napříč týmem.

V prvé řadě klademe důraz, a to nejen v Delivery týmu, na lidskost. Člověk musí zapadnout do týmu a mít chuť i energii učit se novým věcem. Při výběrku častokrát dovednosti „soft skills“ převáží dojem z prezentace zkušeností a tzv. „hard skills“. Když máme jistotu, že člověk k nám zapadne na “první dobrou” a má chuť i energii se učit novým věcem, „hard“ dovednosti dotyčného naučíme a zkušenosti nabere časem (zejména u lidí, kteří jsou na začátku jejich kariéry). Jako druhou podstatnou věc bych zmínil fakt, že chceme vést diskusi. Každý člen naší „enehanní rodiny” je za něco zodpovědný a má na starosti svěřenou oblast či specializaci. Neznamená to ale, že to bude sólo jízda. Vše se snažíme diskutovat a chceme být co nejvíce transparentní. Jenom na základě výměny názorů můžeme dojít k nejlepšímu řešení. Časem se někdy ukáže, že ani dříve „nejlepší řešení“ nebylo dokonalé, ale k ideálu bychom se měli snažit stále přibližovat. Proto, ať už je u kormidla dané oblasti kdokoliv, měl by naslouchat a vnímat názory ostatních. A i když je někdo z pohledu zkušeností a dovedností teprve juniorní, neznamená to, že nemůže mít zdravý pohled na danou věc.

Obr. 1 – Model fungování Delivery – klíčové oblasti

Kolem dokola okolo Delivery

Když se vrátím k “Delivery 360”, tak jako první z 6 základních pilířů bych zmínil “Hiring”. Hiring není jen o procesu nabírání nových kolegů, ale také o představení toho, jak fungujeme, a priorit, na kterých si zakládáme. Uchazeči nabídneme možnost stát se členem rozrůstající se Enehano rodiny. Stačí jen chtít a zapojit se. Pak u nás člověk může řešit vlastně cokoliv. Tím, že lidem z Enehana jsou přirozené výše zmiňované hodnoty, je pro ně jednodušší podílet se na nabírání nových kolegů.

Další důležitou oblastí je “Knowledge Share”. Bohužel není v lidských silách, aby se jeden člověk vyskytoval paralelně na všech běžících projektech a zároveň měl detailní přehled o všech možných technologiích a agendách. Proto u nás aktivně pořádáme interní workshopy, vedeme debaty a sdílíme vše podstatné v naší tzv. “Wise Hole” – platformě pro sdílení individuálních zkušeností napříč celým týmem (postavené nad Salesforce).  

Neméně důležitou oblastí je vzdělávání celého týmu.

S každým, kdo k nám nastoupí, si definujeme tzv. “Learning Journey”.

Stanovíme si společně střednědobé cíle a oblasti, kterým se chce dotyčný/á věnovat. Poté si v rámci kvartálních hodnocení definujeme krátké a jasně splnitelné cíle, které korespondují s těmi z Learning Journey. Pokud bych to měl popsat na příkladu, tak naskočí mladý vývojář s tím, že by se rád dostal na pozici architekta. Podle tohoto cíle si řekneme, co všechno budeme muset udělat z pohledu vzdělávání, hard i soft skillů nebo neméně důležité projektové alokace. Projektová alokace by měla v daném čase vždy maximálně odrážet aktuální dovednosti a cíle tak, aby měl před sebou každý svoji individuální výzvu.

Pře-použitelnost neboli “Reusability” je oblast, kde v rámci naší platformy máme paušalizované nejtypičtější komponenty, frameworky a postupy. Vše, co bylo zmíněno, nám pomáhá držet jednotný přístup v rámci dané oblasti, a to napříč všemi projekty.

Naší prioritou je samozřejmě i kvalita dodávaných projektů. Ta se prolíná všemi oblastmi, které jsme zmínili v předchozích větách. Vzdělaný a spokojený člověk, který má možnost diskutovat postupy a řešení s ostatními kolegy, a má tak přehled o aktuálních trendech, snáze přijde s návrhem, který je nejen funkční, ale také byznysově a architektonicky správný.

Vše jsou to kroky, které vedou k dodávkám ve vysoké kvalitě. Ne vždy se dokážeme vyvarovat špatných rozhodnutí, jsme jenom lidé a kolikrát to v dané chvíli ani jinak navrhnout nemůžeme. V takovýchto momentech je důležité si chyby uvědomit, popsat a poučit se z nich. A to je poslední článek v řetězci držení kvality. Proto si po každém projektu interně děláme retrospektivu, chyby včetně ponaučení si transparentně popíšeme a nasdílíme do týmu.

Abychom vše uřídili a dokázali efektivně fungovat i při velkém počtu velmi různorodých projektů, potřebujeme dostávat data, na jejichž základě jsme schopni dělat kvalifikovaná rozhodnutí. Tato data nevzniknou sama o sobě. Je důležité, aby si každý v rámci své E2E odpovědnosti uvědomil, co od něj potřebujeme, kdy a v jaké podobě. Pak jsme schopni rozpoznat, že něco nejde správným směrem a patřičně na to reagovat.

Jsme si vědomi, že celý model představuje nikdy nekončící proces zlepšování, a my v něm hodláme vytrvat, protože jenom tak se můžeme posouvat dál.

Firemní cíle v rámci probíhající expanze do Evropy jdou tomu naproti.

Přemýšlíte i Vy, jakým směrem se vydat? Máte IT background a líbí se vám, jak fungujeme? Naskočte k nám do rozjetého vlaku. Cílová stanice “Velké Salesforce implementační projekty” .

Otázky Vám rádi zodpoví přímo autor článku a CTO milan milan.bodlak@enehano.cz nebo naše milá Markéta z HR  marketa.hauserova@enehano.cz.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články