Jiří Vytlačil pomáhá Enehano Solutions s růstem a expanzí po Evropě

Jiří Vytlačil pomáhá Enehano Solutions s růstem a expanzí po Evropě

Když člověk zakládá firmu, téměř vždy ho napadá otázka, co když to nevyjde. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že dalším rizikem může být příliš rychlý růst. Tým Enehana se v roce 2021 rozšířil o 40 zaměstnanců, to znamená 36% nárůst. Tímto se řadí k firmám s velice rychlým rozvojem. Přečtěte si, jak Enehanu pomáhá Jiří Vytlačil, bývalý generální ředitel Axians redtoo, který nastoupil na pozici Director of Business Development.

Jirku jsme vídali ve firmě od října 2021 a pro nezasvěcené byla jeho změna z konzultačního poradce na člena týmu velice příjemnou novinkou. Jeho zkušenosti jsou pro Enehano cennou pomocí, a to nejen s nastavením procesů a bezpečným růstem, ale také se zachováním současných firemních hodnot.

Jirko, máš vytyčený nějaký cíl, s jakým k nám přicházíš?

Jak už bylo řečeno, Enehano se mění. Rok od roku roste a plány pro následujících pět let cílí na obrat 500 mil. Kč ze současných 107 mil. a na 250 zaměstnanců z aktuálních 85. Mým úkolem je Enehano provést touto změnou s co nejmenším počtem chyb. Je jasné, že nějaké přijdou, musí to tak být, ale věřím, že nebudou zásadní. Několik transformací firem s dynamickým růstem jsem už zažil a věřím, že mám co přinést.

Především chceme přenést stávající firemní kulturu a atmosféru, která aktuálně v Enehanu panuje, i do budoucích let a nových regionů, kam plánujeme expandovat.

Já sám chci s Enehanem růst. Je to firma, která mě „energizuje“ a noví kolegové mě v mnohém inspirují.

Dosud jsem byl nadšeným uživatelem Salesforce produktů, které nám do Axians zavedlo právě Enehano. Nové CRM i Marketing Cloud nám pomáhaly v každodenním řízení obchodu a marketingu a nyní se dostávám do role opačné. Těším se, až si své znalosti ještě prohloubím.

Když jsme se v Enehanu potkávali loni, byl jsi konzultant. Co se od té doby změnilo?

Když zakladatelé Enehana, Jirka Mach s Michalem Peškou, zjistili, že jsem skončil v Axians, kontaktovali mě s žádostí o konzultace. Nehledal jsem práci, ale konzultace pro mě byly příjemnou změnou. Majitelé hledali komplexní pohled na procesy střední firmy, která chce růst a expandovat na nové trhy. Prakticky okamžitě mě nadchlo, jak o budoucnosti společnosti přemýšlí: reinvestují svůj profit, deklarují CSR (společenská odpovědnost firem), a především si uvědomují, že Enehano je firma o lidech a profesionálech. Chtějí i nadále podporovat a rozvíjet skvělou atmosféru a osobní zodpovědnosti. To vše tvoří i mé představy o hlavních pilířích moderní a úspěšné IT firmy.

Jaké pilíře to jsou?

Řekl bych to velmi jednoduše – jsou to investice do firmy. Ať do lidí či portfolia služeb, tak i dávání přebytků tam, kde chybí.

Tyto hodnoty jsou pro mě nejdůležitější a v takové firmě mi dává smysl pracovat. Už jsem zažil, že jsem něco budoval, ale majitel změnil názor a mnohaletou práci jsme museli doslova zahodit. V Enehanu je to jiné, máme společný cíl, strategii a hodnoty, podle kterých ho přirozeně realizujeme, a díky tomu si rozumíme.

Byla tohle pro tebe zlomová zkušenost?

Tohle mě spíš jen utvrdilo, že nelze oddělit strategii od firemních hodnot a pro společný úspěch je orientace na lidi stejně důležitá jako na výsledky. Zároveň potřebuji práci dělat s čistým svědomím. To platí i v soukromém životě.

Za zlomovou zkušenost však považuji svůj první velký projekt ještě během studií na univerzitě. Jednalo se o pilotní projekt pro velkého operátora, z kterého se pak stalo obrovské řešení plné komplikovaných algoritmů. Ve firmě ho používaly tisíce uživatelů, a to neuvěřitelných 20 let. Tehdy jsem si uvědomil, co správná aplikace technologií dokáže, a zjistil, že digitalizace je moje budoucnost.

To je velice působivé. Jak jsi v IT začínal?

Pracoval jsem už při škole a od programátora jsem se dostal na pozici vedoucího projektu, což mi dokonale sedlo. Vždy jsem přirozeně inklinoval k roli komunikátora. Kromě technologií mě baví psychologie a koučink, analýzy mysli a další. Mám rád komplexní práci s kolektivem a v týmu.

Ve firmě je vysoká odbornost a specializace lidí.

Když se vrátím zpět k Enehanu, jak bys ohodnotil náš tým? Přece jen máš zatím nezaujatý pohled.

Náš obor je jeden z nejdynamičtějších, který vůbec existuje. Stále se musíme učit něco nového, reagovat na nové ekosystémy a jít prostě s dobou. Líbí se mi nízký věkový průměr. Mladí lidé mě inspirují a díky nim jsem v kontaktu s technologickými změnami, názory a novinkami v oblasti sociální komunikace, investování, ale i pohledu na svět a životní priority. Jsou naše budoucnost. Je tu mix odbornosti i úctyhodný poměr mužů a žen. Holky přináší do práce mnohem větší pečlivost a nový úhel pohledu. Negativní stránky něžného pohlaví radši necháme stranou .

Líbí se mi být součástí firmy, která se zaměřuje na své rozmanité produktové portfolio, které  Salesforce nabízí. Tím je dáno, že je ve firmě vysoká odbornost a specializace lidí. Spolu s těmito vlastnostmi v Enehanu vnímám velkou motivaci vstupovat do nových segmentů a regionů.

Jako zakladatel, který nastavil směr společnosti včetně firemních hodnot, si však od určité chvíle nemůžete udržovat „blízký“ kontakt s úplně každým zaměstnancem.

Jak vnímáš příležitost růstu (nejen) do nových regionů? Dají se přenést naše hodnoty do geograficky roztříštěných týmů?

Enehano má stále rozumnou velikost a geografické působení, kdy udržení firemních hodnot není ještě takový problém, který sice vyžaduje značnou energii top managementu. Každopádně při našich rozvojových plánech a určité velikosti již zakladatelé firmy, kteří jí nastavili hlavní směr včetně firemních hodnot, nedokážou udržovat „blízký“ kontakt s úplně každým zaměstnancem.

Zároveň v každém regionu či větším týmu vznikají vlastní subkultury.

Toto je zcela v pořádku a je naopak dobré to podporovat, protože to je i určitý inovační prvek. Nicméně si myslím, že pokud jsou firemní hodnoty a kultura správně vydefinovány a implementovány do firemních procesů a pokud je vytvořen kvalitní střední management, tzn. stanou se součástí DNA. Následně mohou být přirozeně přijaty a přeneseny do všech týmů a regionů. Já už si dokonce všímám, že jimi inspirujeme i naše zákazníky a partnery, což je naprosto úžasné. Z byznysového pohledu vnímám vstup do nových regionů jako přirozenou cestu úspěšné technologické firmy, která má rozhodně co nabídnout, a první mezinárodní projekty to jenom potvrzují.

Děkujeme za inspirativní rozhovor.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články