Salesforce news: Obchodní trendy v roce 2024

Salesforce news: Obchodní trendy v roce 2024

Výhled na nejnovější trendy v oblasti prodeje pro rok 2024 naznačuje klíčové změny v postupech a strategiích, jak se obchodní týmy přizpůsobují dynamickému prostředí. Prvním trendem je využívání umělé inteligence (AI) ke zvyšování efektivity. Podle reportu State of Sales má operativní efektivita a automatizace potenciál ušetřit značný čas obchodních zástupců tím, že se postará o rutinní úkoly, čímž umožní týmu věnovat více pozornosti vytváření vztahů se zákazníky. Druhým významným trendem je důraz kladený na lidský přístup a autenticitu v prodeji. Místo tradičních postupů, jako jsou šablonové e-maily a cold calls, se klade důraz na porozumění zákazníkům a budování důvěry prostřednictvím osobního přístupu.

Další klíčové trendy zahrnují budování datově orientované kultury v prodeji, kde společnosti využívají data k informovanému rozhodování a optimalizaci růstových strategií. Zaznamenáváme rovněž nárůst využití influencer marketingu jako účinného nástroje pro získávání důvěry zákazníků a zvýšení povědomí o značce. Konečně, těsnější spolupráce mezi prodejem a marketingem se stává nezbytnou, přičemž oba týmy sdílí informace a data, což vede k lepšímu porozumění potřebám zákazníků a lepším rozhodnutím založeným na datech. Toto komplexní sledování trendů pomáhá vytvářet pružné a výkonné prodejní týmy, které jsou schopny úspěšně reagovat na měnící se technologie a potřeby zákazníků.

Chcete zjistit více? Přečtěte si celý článek.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články