Proč až 75 % digitalizačních projektů končí neúspěchem a pět tipů, jak neselhat

Proč až 75 % digitalizačních projektů končí neúspěchem a pět tipů, jak neselhat

Digitální transformace je dnes ve světě businessu velkým pojmem a každý si pod ním představí něco jiného. Lukáš Cingr, Head of Customer & Digital Advisory ve společnosti KPMG, mluvil na konferenci Digital Transformation Summit (DTS) 2023 o tom, jaké ponaučení si vzít od firem, které již digitalizací prošly. Uvedl 5 tipů, jak digitalizaci maximálně využít ve svůj prospěch.

Firmy stále více investují do digitální transformace. Nicméně podle průzkumů až 70-75 % transformačních aktivit ve firmách nesplní původní představu a nepřináší požadované výsledky. Lukáš ve své prezentaci představil několik příčin, proč tomu tak je.

Neúspěch transformace může mít několik důvodů, které lze rozdělit do tří kategorií. První z nich je nejasná nebo neexistující vize a cíle. Pokud senior manažeři nevnímají transformaci stejně, komunikují nejednotně i směrem dolů, a to je problém. Proto si vždy ujasněte společnou vizi a stanovte konkrétní a realistické cíle transformace.

Změnu může brzdit také exekutiva, tj. nedostatečné nebo nesystematické řízení procesu v rámci společnosti.

Až 38 % důvodů, proč transformace selhává, tvoří nedostatečná připravenost a kultura. V rámci transformace by firma měla investovat do přechodu zaměstnanců na nové role – bez toho totiž nelze pracovat se stejnými lidmi a očekávat jiné výsledky.

Digitalizace je jednoduchá, když se nekomplikuje

Lukáš pokračoval příklady z praxe – Nokia v minulosti lpěla na svém softwaru a ignorovala inovace. Výsledek? Dnes je Nokia vnímána jako „hezké retro“ a stala se příkladem firmy, která nepochopila potřeby zákazníka a zaspala dobu.

Opačným případem je IKEA – notoricky off-line společnost, dokud před čtyřmi lety nenabrali CIO z Googlu. Tomu se podařilo změnit myšlení zaměstnanců a společnost začala naslouchat potřebám klientů. Klient si dnes může produkty vyzkoušet v prodejně a objednat si je online. Výsledkem je, že IKEA nyní zaznamenává 30 % svých prodejů on-line, zatímco před několika lety to bylo 7 %, přestože historicky byla extrémně nedigitální.

Lukáš se s účastníky DTS 2023 podělil také o pět metod, jak digitalizaci maximálně využít.

1. Vizi a cíle založte na klientovi

Většina společností transformuje, aby zlepšila zákaznickou zkušenost. Přesto až 67 % firem bohužel nedokáže teoretickou strategii „zákazník je pán“ převést do DNA celé organizace. Můžete si to představit jako továrnu, kde zaměstnanci „makají“, vyrobí krásné auto, ale volant dají na druhou stranu, takže si ho zákazník nekoupí.

Jaké kroky tedy podniknout, pokud se chcete zaměřit na zákazníka? Dobře si popište cíle, výsledky a vize. Nestačí si říct, že budete pro-zákaznicky orientovaní. Položte si konkrétní otázky: V jakém smyslu chceme být prozákazničtí, co to pro nás znamená? Komu a co prodáváme? Jak zajistíme, aby se zákazník vracel?

2. Než začnete, dolaďte budoucí architekturu

Lukáš uvedl příklad vládní web stránky, která měla být v USA používána k registraci zájemců o zdravotní péči. Web si vyžádal investici 840 milionů dolarů a zapojení 30 dodavatelských firem. Bez koordinace a jasného rozdělení úkolů ale web skončil fiaskem. Systém neustále padal a zaregistrovat se mohlo jen asi 1 % zájemců. I tak to může dopadnout, když se podcení integrační architektura.

Jak se takovým problémům vyhnout? Především se držte jednoho architektonického obrázku na všech úrovních. Nezaměřujte se na jednu konkrétní oblast firmy, ale pokryjte všechna oddělení, kterých se změny týkají – IT, business, data, provoz atd. Tak se vyhnete tomu, že po půl roce zjistíte, že musíte celý projekt překopat.

3. Snižte komplexitu a vyhýbejte se vývoji

Odpovězte si upřímně na otázku: Mají všechny vaše procesy a aplikace firmě přidanou hodnotu? Opravdu potřebujete všechny procesy, nebo můžete některé z nich odstranit či zkrátit? Nezapomeňte se opřít o data.

Komplexitu můžete snížit také pomocí hotových řešení. Jak říká Lukáš Cingr, v roce 2025 bude 70 % nových podnikových aplikací postaveno na low-code a no-code technologiích. Nemusíte začínat na zelené louce a trávit měsíce vývojem již existujících nástrojů.

4. Nedělejte nic bez dat

Až 58 % firem se nedokáže orientovat ve strategických krocích na základě dat. Přitom data jsou klíčová. Stačí se podívat na Amazon, který začínal prodejem knih, ale dnes o nás možná ví víc než my sami. Data jsou zdrojem zisku a výnosů, proto je berte vážně.

V praxi to může vypadat například tak, že vytvoříte jednotné datové úložiště nebo alespoň propojíte systémy, které data využívají. Nemělo by se například stávat, že správné informace z digitálních kanálů nejsou v CRM.

5. Řiďte nadšení ve firmě

Chcete-li co nejlépe zaujmout a zapojit zaměstnance, pracujte na celkové „employee experience” a založte vztah se zaměstnanci na oboustranné komunikaci a partnerství. Zároveň vždy pomůže, když skupina digitálních nadšenců „propaguje“ změny mezi kolegy.

Dobrým příkladem je v tomto ohledu Česká spořitelna, kde se interní skupinka ambasadorů setkává s kolegy a šíří myšlenky digitalizace.

Na závěr přednášky Lukáš Cingr zodpověděl dotazy z publika.

Jakým způsobem zavádíte digitalizaci v KPMG?

Jsme velká firma, ale nejsme úplně globální. Máme lokální pobočky a ty mají své vlastní IT. V současné době se pouštíme do zbavování se procesů, které nepřinášejí přidanou hodnotu, na lokální úrovni. Zbavujeme se všeho, co se dá, ve prospěch no-code a low-code.

Je možné postavit úplně nový startup zcela digitálně, „bez papíru“?

Věřím, že ano. Záleží na tom, v jakém sektoru firma působí. V některých odvětvích vám legislativa nařizuje archivovat i papíry, např. v bankovnictví. Jiné sektory si to nevyžadují. Existují dokonce i různé platformy a předpřipravené šablony digitálních firem. Pokud se však chcete odlišit a bojovat s konkurencí, tuto strategii bych dlouhodobě nedoporučoval.

Lukáši, děkujeme za praktické tipy a těšíme se na další přednášku!

Pokud Vás článek zaujal, poslechněte si celý videozáznam z konference.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články