Nejčastější překážky digitální transformace 1/3

Nejčastější překážky digitální transformace 1/3

Dnes již téměř nikdo nepochybuje o tom, že využití nových technologií pomáhá firmám zlepšit mnoho věcí. Digitalizace se dotkla života každého z nás. Ale jak správně postupovat při komplexní změně? Kde začít? To jsou otázky, které si kladou ve většině společností, které se chtějí pustit do vod digitální transformace. S jakými nejčastějšími problémy se ve firmách setkáváme?

V první části třídílné série se podíváme na první tři nejčastější překážky digitální transformace, mezi které patří absence digitálního lídra, podcenění strategiestrach ze selhání.

Chybějící vedoucí digitální nadšenec

V první řadě je třeba, aby iniciátorem myšlenky nasazení nových technologií bylo výkonné vedení společnosti. To by mělo mít jasnou vizi, kam chce společnost směřovat, jakým směrem se chce rozvíjet a čeho chce v budoucnu dosáhnout. Žádná společnost se nemůže úspěšně rozvíjet bez významné podpory vedení při zavádění nových technologií.

Je důležité poznamenat, že v této roli není důležité, zda má generální ředitel přehled o aktuálních technických možnostech. Cíle a vize by měly být stanoveny bez ohledu na to, jak jich lze dosáhnout. Důležitější jsou myšlenky a přístup shora dolů – od vize až po způsob, jakým ji lze realizovat.

Nedostatek strategie

Při plánování digitální transformace bychom měli v první řadě přemýšlet o tom, jaký je náš strategický cíl. Nedoporučuje se však volit například „zbavení se papírování“. Skutečným strategickým cílem je například “zvýšení spokojenosti zákazníků”, “zvýšení počtu objednávek” nebo “zrychlení a zefektivnění procesů”.

Cíle a strategie digitální transformace by se měly řídit především potřebami našich zákazníků, protože bez nich by žádná firma nepřežila. Jak si udržet stávající zákazníky, jak přilákat nové a jak je udržet spokojené, by mělo být základem všech inovačních a transformačních aktivit ve firmě.

Když už mluvíme o digitalizaci papírové dokumentace – to je nejčastější příklad nevhodně stanoveného cíle digitální transformace. Cílem firmy by mělo být, aby papírová dokumentace buď vznikala v nezbytném množství nebo v ideálním případě nevznikala vůbec. Vše by mělo probíhat elektronicky a papír by se měl používat pouze v případě, že je to opravdu nutné (například kvůli legislativě).

Strach ze selhání

Je přirozené, že nás povzbuzuje úspěch v každé činnosti, kterou děláme, a naopak nás zklame, když se nám něco nepodaří. Při zavádění nových řešení by strach z neúspěchu neměl bránit našemu úsilí o změnu.

Je nesmírně důležité řídit se heslem „Buď uspějeme, nebo se poučíme“. Tento přístup by měl být podporován zejména vedením společnosti, aby nedošlo k brzdění inovačního potenciálu ve společnosti. Lidé by se například neměli bát, že budou propuštěni v případě částečného selhání.

Při neúspěchu se obvykle dozvíme, že jsme vycházeli ze špatných předpokladů, neměli dostatečně definované požadavky, podcenili význam přípravy nebo se setkali s některým z výše uvedených problémů.

Přečtěte si druhou část článku o dalších třech nástrahách v digitální transformaci – proč je důležité mít vlastní digitální tým, proč nepodcenit přípravu, a proč je dobré získat rychlé výsledky.

Tématu selhání a využití chyb ke zlepšení se věnujeme v článku „Nehledejte bezchybné zaměstnance. Nikdo takový neexistuje”.

Autorem je Eduard Gers, Business Development Manager.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články