Nejčastější překážky digitální transformace 3/3

Nejčastější překážky digitální transformace 3/3

Moderní technologie pomáhají firmám zlepšit mnoho věcí – od obchodních procesů přes vývoj nových produktů nebo služeb, získávání zákazníků a péči o ně až po řízení lidských zdrojů. Téměř každé společnosti se digitální transformace nějakou formou dotkla. Mnoho společností se však stále dopouští chyb. Jejich snahy o digitalizaci a efektivní fungování tak často přicházejí vniveč.

V předchozích částech jsme zmínili překážky, jako je nedostatečná příprava, absence digitálního týmu nebo dokonce častá absence digitálního lídra ve firmě. Na závěr našeho článku probereme, jak pracovat s různými úrovněmi zkušeností, proč je důležité získat pomoc externího partnera a jak se vyhnout výběru nevhodného partnera.

„Já sám, úplně sám“

Častým jevem, se kterým se ve firmách setkáváme, je nedůvěra k vnější pomoci. Obvykle souvisí s opatrným přístupem vedení společnosti, které se snaží nevhodným způsobem šetřit náklady a očekává od interního týmu výstupy, které jsou nad jeho možnosti.

Bohužel není výjimkou, že finančně náročné projekty implementace IT systémů jsou neúspěšné a musí se opakovat, často i několikrát, což firmy stojí statisíce i miliony korun. Teprve po těchto neúspěších vedení společnosti zjistí, že je nutné investovat do komplexní přípravy a analýzy. Ne každá společnost si však může dovolit zaměstnávat kvalitní a zkušené business analytiky, kteří dokáží vypracovat „blueprint“, nezávisle vyhodnotit všechny potřebné aspekty související s plánovaným projektem a kteří mají také zkušenosti z podobných projektů u jiných zákazníků. V takovém případě je pro úspěch projektu nezbytné zapojit vhodnou externí organizaci.

Nevhodný výběr partnera

Bohužel se často setkáváme s alibistickým přístupem dodavatelů ve smyslu „Milý zákazníku, řekni nám, co chceš udělat, my to uděláme za tebe“. Když je pak projekt neúspěšný, je nejjednodušší říct: „Ale vy jste neřekl…“.

Stejně jako je společnost, která vyrábí např. jízdní kola, odborníkem ve svém oboru, je i dodavatel např. řešení pro automatizaci marketingu zpravidla odborníkem v této oblasti.

V ideálním případě nám zkušená externí společnost nejprve pomůže pochopit, zda je náš záměr relevantní, smysluplný a zda přinese očekávané výsledky. Pomohou podívat se na problém v širších souvislostech, navrhnou doporučené „best practices“ nebo osvědčené řešení, které minimalizuje riziko selhání.

Ti, kteří to myslí vážně a nechtějí jen “prodat”, ale hlavně pomoci zákazníkovi skutečně dosáhnout stanovených cílů, mohou dokonce odmítnout dodat řešení, pokud si nejsou jisti úspěchem. V tomto případě bychom se měli zamyslet nad kvalitou přípravy projektu a investovat do této fáze ještě více.

Různá úroveň zkušeností

Při řešení projektů je ideální, když je na obou stranách (tj. na straně dodavatele i zákazníka) zkušený projektový tým, který zajistí hladký průběh projektu. Je přirozené, že existuje nerovnováha mezi úrovní odbornosti na jedné a druhé straně. Tým na straně zákazníka je odborníkem na hlavní činnost společnosti, tým na straně dodavatele na problematiku dodávaného řešení. V ideálním případě se oba týmy vhodně doplňují.

Často se stává, zejména při nedostatečné přípravě projektu, že je třeba něco změnit v průběhu projektu. Čím více těchto změn a čím častěji projekt mění směr, tím větší je pravděpodobnost neúspěchu.

Jen velmi zřídka je možné dosáhnout stejné úrovně zkušeností na straně zákazníka jako na straně dodavatele. Je však možné dosáhnout stejné úrovně zkušeností v oblasti projektového řízení. Zbytek je důležité pokrýt dobrou přípravou samotného projektu. A pokud chceme dosáhnout ještě lepší minimalizace rizika neúspěchu, je dobré zajistit si tzv. Quality Assurance služby od odborné firmy, která bude stát na straně zákazníka a částečně tak zajistí vyváženost úrovně zkušeností obou týmů.

Doporučujeme přečíst si článek, jak vybrat správný typ IT kontraktu.

Přejeme, aby byly vaše projekty co nejúspěšnější.

Autorem je Eduard Gers, Business Development Manager.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články